Profesjonalna
księgowość
dla firm


dobry partner w biznesie

SPLIT PAYMENT OD KWIETNIA 2018

SPLIT PAYMENT OD KWIETNIA 2018

 

 

19 września 2017 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy VAT, który ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku, natomiast teraz jeszcze zajmie się nim Sejm.

 

Split payment czyli jedna faktura z przelewem na dwa różne konta.

 

Split payment polega na tym, że kupujący będzie dokonywał przelewu w kwocie netto na rachunek sprzedawcy, natomiast kwotę VAT przeleje na rachunek - VAT.

 

Rachunek VAT będzie własnością sprzedawcy, ale w ograniczonym dostępie. Z rachunku tego nie będzie można robić  płatności za inne zobowiązania niż wynikające z przepisów VAT,  jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, będzie mógł udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.

 

Początkowo split payment będzie dobrowolny, ale zachęt do korzystania z tej metody ma być wiele. Jedną z nich to zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT.

 

Środki zgromadzone na rachunku – VAT będzie można przeznaczyć na zapłatę podatku VAT fiskusowi, a także na zapłatę kontrahentowi kwoty będącej równowartością VAT wynikającej z faktury.

 

Przykład

 

Mamy od dostawcy fakturę na kwotę brutto 1230,00 zł. w split payment będziemy regulować fakturę w następujący sposób:

- nabywca przelewa   kwotę  netto 1000 zł. do  DOSTAWCY

- nabywca przelewa   kwotę   vat     230 zł. na  RACHUNEK VAT

 

Następnie z rachunku VAT możemy:

 

- uregulować zobowiązania podatkowe,

- zapłacić podatek naliczony z faktur zakupowych na rachunek VAT dostawców,

- inne wykorzystanie środków na wcześniej złożony wniosek  z uzasadnieniem do      

  Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

 

Szybki kontaktDane kontaktowe

e-mail: biuro@partner-gospodarczy.pl
tel. +48 506 789 876

ul. Święty Marcin 29/8,
61-806 Poznań

Inne usługi naszej grupy


Adres dla Twojej firmy
Siedziby w 8 miastach
Pełna obsługa już od 60 zł.mc


Sprzedaż gotowych spółek z VAT
Zakładanie spółek
Likwidacja spółek


Zakładanie firm w Czechach
Sprzedaż spółek czeskich
Tłumaczenia czeskie