E-paragon – elektroniczna wersja paragonu

E-paragon – elektroniczna wersja paragonu

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności wiąże się z koniecznością ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na kasie fiskalnej. Wraz z rozwojem technologii coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje jednak z wystawiania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Zamiast tego klienci otrzymują je w wersji…

 Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Każdy, kto sprzedaje towary i usługi osobom fizycznym (które nie prowadzą działalności gospodarczej) i przekracza 20 tys. zł obrotu w skali roku, ma obowiązek używania kasy fiskalnej. Dzięki niej można zapisać wszystkie operacje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie…

JPK PARAGON A WYMIANA KASY FISKALNEJ W 2018

JPK Paragon a wymiana kasy fiskalnej w 2018 Jednolity plik kontrolny (JPK) to zestaw informacji o finansach podatnika, w tym o jego transakcjach. Obecnie co miesiąc w trybie JPK duże i średnie firmy przesyłają dane na temat swojego VAT. Od nowego…