Kompleksowa obsługa księgowa

Sprawdzony partner dla twojego biznesu

Księgowość pełna
i uproszczona

Każde przedsiębiorstwo musi zapewnić sobie obsługę operacji księgowych. Co do zasady, każda firma może prowadzić księgowość pełną. Jednak w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych firm znacznie wygodniejsze jest prowadzenie księgowości uproszczonej. Wymaga ona tworzenia zdecydowanie mniejszej liczby dokumentów. Operacje księgowe i rozliczenia odbywają się w oparciu o PKPiR (Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Wybierając pełną księgowość, będziemy musieli prowadzić księgę główną, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów oraz zestawienia obrotów i sald. Obsługa pełnej księgowości wymaga dużej wiedzy, znacznych nakładów pracy i odpowiedniego oprogramowania. Prowadzenie pełnej księgowości oznacza też potrzebę opracowania polityki rachunkowości. Dzięki szczegółowym zestawieniom wszelkich operacji biznesowych, pełna księgowość umożliwia szybką i dokładną kontrolę finansów firmy. Mogą z niej korzystać zarówno wewnętrzne, jak też zewnętrzne organy kontrolne do prowadzenia skutecznego monitorowania finansów.

Jak wybrać optymalny rodzaj księgowości?

Część podmiotów gospodarczych pozbawiona jest wyboru rodzaju księgowania: duże przedsiębiorstwa zazwyczaj zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Granicą, do której możemy stosować księgowość uproszczoną jest m.in. 2
mln euro przychodu netto
 ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Oblicza się go na podstawie średniego kursu złotówki w NBP, biorąc pod uwagę notowania z pierwszego dnia roboczego października w roku poprzedzającym wprowadzenie pełnej księgowości. Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są też m.in. osobowe spółki prawa handlowego (komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe prawa handlowego (z o.o. i akcyjne).

Jeżeli nie jesteś pewien, jaki typ księgowości wybrać, specjaliści z biur podatkowych PG Partner Gospodarczy przeprowadzą analizę sytuacji i zaproponują optymalne rozwiązania. Niezależnie od tego, czy wybór padnie na księgowość uproszczoną czy pełną, chętnie podejmiemy się pełnej obsługi. Poza możliwością stworzenia polityki rachunkowości, w naszej ofercie znajduje się też obsługa JPK, doradztwo i audyty oraz reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

PG PARTNER GOSPODARCZY – CENNIK USŁUG

Koszty usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe PG PARTNER GOSPODARCZY są uzależnione od formy prowadzonej księgowości oraz skali działalności firmy (liczba księgowanych dokumentów). Po przekroczeniu poziomu 200 księgowanych dokumentów w miesiącu cena ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Przy wycenie uwzględniany jest nakład pracy wynikający z liczby dokumentów i ich złożoności oraz specyficznych oczekiwań klienta.

W cenie abonamentu otrzymujesz m.in.:

  • ewidencja VAT,
  • reprezentowanie przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu,
  • bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością,
 Rodzaj usługi
PKPIR 
KSH 
Obsługa do 30 dokumentów 300 zł/mc 550 zł/mc
Obsługa od 31 do 50 dokumentów 500 zł/mc 700 zł/mc
Obsługa od 51 do 80 dokumentów 650 zł/mc 1000 zł/mc
Obsługa od 81 do 100 dokumentów 800 zł/mc 1100 zł/mc
Obsługa od 101 do 150 dokumentów 900 zł/mc 1400 zł/mc
Obsługa od 151 do 180 dokumentów 1000 zł/mc 1700 zł/mc
Obsługa od 181 do 200 dokumentów 1150 zł/mc 1950 zł/mc
Obsługa powyżej 201 dokumentów wycena indywidualna
Dodatkowa opłata za PIT roczny 100 zł -
Rodzaj usługi dodatkowej
 Cena
Opracowanie polityki rachunkowości od 200 zł
Opracowanie zakładowego planu kont od 150 zł
Sprawozdawczość do GUS od 50 zł
Prowadzenie stanu magazynowego na podstawie dokumentów magazynowych od klienta od 150 zł
Przygotowanie bilansu w trakcie roku obrotowego od 100 zł
Przygotowanie rachunku zysków i strat w trakcie roku obrotowego do 100 zł
Korekta deklaracji VAT, CIT i PIT (z winy klienta) 100 zł
Przygotowanie wniosku o zmianę danych w KRS 400 zł
Przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów 400 zł
Przygotowanie umowy między wspólnikami i spółką od 200 zł

*wszystkie podane ceny są cenami netto. Doliczany jest do nich podatek VAT.

Dlaczego my?

Kompleksowe wsparcie

Nie tylko zaksięgujemy Twoje dokumenty, ale również doradzimy biznesowo lub podatkowo.

Atrakcyjne stawki

Oferujemy konkurencyjne ceny naliczane według prostego i czytelnego cennika

Sympatyczny zespół

Kontakt z naszymi pracownikami jest zawsze miły, sprawny i profesjonalny.

Obsługa w języku angielskim i rosyjskim

Nasze usługi bardzo często wybierają obcokrajowcy prowadzący interesy w Polsce