Wystawianie faktur przez nievatowców

Wystawianie faktur przez nievatowców

Nie ma wątpliwości, że każda sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorców zarejestrowanych jako aktywni płatnicy VAT musi być potwierdzana fakturą. Natomiast, jakiego rodzaju dokumentacja jest wymagana od firm, które korzystają ze zwolnienia z VAT? Od 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość (a…

 Wydatki na edukację pracownika – koszty podatkowe

Wydatki na edukację pracownika – koszty podatkowe

Firma ma możliwość pokrycia kosztów specjalistycznych kursów dla swoich pracowników, które są ukierunkowane na rozwijanie umiejętności niezbędnych do spełnienia wymogów zawodowych. Taka inwestycja w edukację personelu może pociągnąć za sobą określone konsekwencje w sferze podatkowej, zarówno dla osób zatrudnionych, jak…