Tworzenie i obsługa JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zjawiskiem stosunkowo nowym w polskiej gospodarce. Został wprowadzony w 2015 r. Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. W następnych latach ustawodawca nałożył obowiązek regularnego przekazywania rejestrów VAT do dyspozycji organów kontrolnych. Początkowo dotyczył on dużych firm, następnie małych i średnich, a wreszcie również mikroprzedsiębiorstw. Obecnie obowiązek tworzenia i regularnego udostępniania JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców. W zamyśle ustawodawcy celem wprowadzenia opisanych regulacji było uszczelnienie systemu podatkowego.

Z jakich elementów składa się JPK?

JPK powinien być zapisany w ogólnodostępnym formacie XML. Na strukturę dokumentu składa się kilka sekcji (a dokładnie osobnych, odpowiednio nazwanych plików), w tym: JPK_KR – dane z ksiąg rachunkowych, JPK_WB – wyciągi bankowe, JPK_MAG – dane o stanach magazynowych, JPK_FA – faktury sprzedaży VAT, JPK_PKPIR – dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów, JPK_SF – sprawozdania finansowe oraz najnowszy, obowiązujący od 1 lipca 2020 r. JPK_VDEK, który zastąpił plik JPK_VAT (zestawienie sprzedaży i zakupów VAT) i deklaracje VAT.

Poszczególne składniki JPK można podzielić ze względu na różnice w obowiązku udostępniania. Co miesiąc, obowiązkowo należy przesłać JPK_VAT (od października 2020 r. zamienioną na JPK_V7). Przekazanie odbywa się drogą elektroniczną, a pliki powinny trafić na serwery Ministerstwa Finansów. Pozostałe składniki JPK przedsiębiorca jest obowiązany przekazywać tylko na żądanie urzędu skarbowego.

Jak łatwo zauważyć, JPK jest projektem w ciągłym rozwoju, co sprawia, że przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Finansów.

Jak zapewnić sobie łatwe wdrożenie i obsługę JPK?

W przypadku wielu przedsiębiorców wdrożenie i obsługa JPK jest dużym wyzwaniem. Jeżeli chcesz mieć pewność dopełnienia wszelkich formalności, wybierz komfortowe rozwiązanie: powierz obsługę JPK wyspecjalizowanym biurom podatkowym PG Partner Gospodarczy. Wdrożenie JPK może wymagać nie tylko wprowadzenia nowego oprogramowania, ale też zmian w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nasi doświadczeni księgowi udzielają ci pełnego wsparcia merytorycznego: wezmą na siebie stworzenie wzorcowego JPK i dopilnują terminowego przesłania go do organów kontrolnych.

Inne usługi naszej grupy

Biuro 29

Adres dla Twojej firmy
Siedziby w 8 miastach
Pełna obsługa już od 60 zł.mc

Effekti Kancelaria Gospodarcza

Sprzedaż gotowych spółek z VAT
Zakładanie spółek
Likwidacja spółek

Czechy biznes expert

Zakładanie firm w Czechach
Sprzedaż spółek czeskich
Tłumaczenia czeskie