Na czym polega przekształcenie spółek?

Przekształcenie spółki to zmiana jej statusu prawnego. Celem operacji jest dostosowanie formy prowadzenia działalności biznesowej np. do zmiany jej specyfiki, do obowiązujących przepisów, ale też w celu czerpania większych korzyści przez właścicieli. Jakie są możliwości przekształcania spółek? Kiedy nie można dokonać przekształcenia? W tekście odpowiadamy na te i wiele innych szczegółowych pytań związanych ze zmianami […]

Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

Czytnik e-sprawozdań pozwala na łatwe przeglądanie plików, które zostały pobrane np. z Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapisany plik ma format XML, który jest mało przystępny, trudny do analizowania i wyszukiwania potrzebnych danych. Czytniki e-sprawozdań powstały po to, aby zaprezentować dokumenty XML w bardziej przejrzysty sposób. Elektroniczna sprawozdawczość to element cyfryzacji systemu podatkowego i […]

Jakie zadania i uprawnienia ma biegły rewident?

Aby uprawiać zawód biegłego rewidenta, należy spełnić szereg warunków natury kompetencyjnej i etycznej. Od kandydata wymaga się wyższych studiów, praktyki zawodowej, zdania egzaminu i złożenia ślubowania. Dopiero wtedy może zostać wpisany na listę biegłych rewidentów, którą prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Taką ścieżkę zdobywania uprawnień uzasadnia waga dokonywanych przez biegłego rewidenta czynności, czyli badania i […]

Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

  Korekta zeznania podatkowego pozwala naprawić błędy powstałe w czasie wypełniania deklaracji podatkowej. Jest to istotne z dwóch powodów: podatnik może odzyskać pewne kwoty pieniędzy lub uniknąć odpowiedzialności karnej, związanej z zaniżeniem kwoty należnych państwu podatków. Kiedy i jakie błędy w zeznaniu podatkowym można naprawić? Korekta zeznania podatkowego pozwala w praktyce na dowolne zmiany w […]

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA KPiR?

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA KPiR? Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) jest jedną z kilku dostępnych form ewidencjonowania działalności gospodarczej. Jest dostępna dla mniejszych firm, które nie przekraczają ustalonych limitów przychodów. Pod względem skomplikowania rozliczeń PKPiR lokuje się pomiędzy ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych a prowadzeniem pełnej księgowości. Kto może, a kto musi wybrać rozliczenie […]

KTO PRZEPROWADZA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWAĆ?

KTO PRZEPROWADZA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWAĆ? Badanie sprawozdania finansowego jest podstawowym sposobem na obiektywne potwierdzenie kondycji ekonomicznej firmy, na sprawdzenie stanu aktywów i wysokości obrotów w danym roku rozliczeniowym. Kontrolę sprawozdania może zlecić każdy przedsiębiorca, gdy chce uzyskać gwarancję poprawności prowadzenia ksiąg czy zgodność polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami. Jednak […]

JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ ŚWIADECTWO PRACY?

JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ ŚWIADECTWO PRACY? Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. To dokument, który jest podstawą do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, wypłacenia ekwiwalentu urlopowego czy ustalenia wysokości emerytury. Jakie informacje powinno zawierać poprawnie wypełnione świadectwo pracy? Aktualny wzór świadectwa pracy znajduje się w Rozporządzeniu […]

NOTA KORYGUJĄCA DO ORYGINAŁU CZY DUPLIKATU FAKTURY VAT?

NOTA KORYGUJĄCA DO ORYGINAŁU CZY DUPLIKATU FAKTURY VAT? Nota korygująca jest jednym ze sposobów poprawienia błędów, które wkradły się do faktury VAT. Przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie pozostajemy w dobrych relacjach z kontrahentem i nie możemy liczyć na to, że zechce nam wystawić fakturę korygującą. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy stwierdziliśmy błędy nie w […]

MAŁY I DUŻY ZUS – O CO W TYM CHODZI?

MAŁY I DUŻY ZUS – O CO W TYM CHODZI? Mały ZUS, obecnie Mały ZUS Plus, jest jednym z ułatwień podatkowych dla startujących przedsiębiorców. Mogą oni uzyskać znaczne obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta kolejno z Ulgi na start, potem z preferencyjnych składek, a na koniec z Małego ZUS-u Plus, to będzie oddali […]

NA JAKICH WARUNKACH MOŻNA PROWADZIĆ EWIDENCJĘ PRZYCHODU?

Profesjonalna księgowość dla firm dobry partner w biznesieNA JAKICH WARUNKACH MOŻNA PROWADZIĆ EWIDENCJĘ PRZYCHODU? Ewidencja przychodu wymagana jest wtedy, gdy korzystamy z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatków. Nie musisz jej prowadzić tylko przy najmie prywatnym. W przypadku wielu przedsiębiorców i wielu typów działalności gospodarczej ryczałt jest bardzo korzystną formą rozliczania się z fiskusem. Należy jednak pamiętać, […]

Inne usługi naszej grupy

Biuro 29

Adres dla Twojej firmy
Siedziby w 8 miastach
Pełna obsługa już od 60 zł.mc

Effekti Kancelaria Gospodarcza

Sprzedaż gotowych spółek z VAT
Zakładanie spółek
Likwidacja spółek

Czechy biznes expert

Zakładanie firm w Czechach
Sprzedaż spółek czeskich
Tłumaczenia czeskie