Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

Czytnik e-sprawozdań pozwala na łatwe przeglądanie plików, które zostały pobrane np. z Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapisany plik ma format XML, który jest mało przystępny, trudny do analizowania i wyszukiwania potrzebnych danych. Czytniki e-sprawozdań powstały po to, aby…

Jakie zadania i uprawnienia ma biegły rewident?

Aby uprawiać zawód biegłego rewidenta, należy spełnić szereg warunków natury kompetencyjnej i etycznej. Od kandydata wymaga się wyższych studiów, praktyki zawodowej, zdania egzaminu i złożenia ślubowania. Dopiero wtedy może zostać wpisany na listę biegłych rewidentów, którą prowadzi Krajowa Rada Biegłych…