Nowe zmiany w MSR/MSSF w 2024 r.

Nowe zmiany w MSR/MSSF w 2024 r.

Od początku roku w życie weszły pewne zmiany w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Najnowsze zmiany nie mają znamiona znaczących. Nie pojawiły się też nowe standardy, które jakkolwiek modyfikowałyby znacząco podejście do rachunkowości. Jest jednak kilka mniejszych modyfikacji, które…