Jakie zadania i uprawnienia ma biegły rewident?

Aby uprawiać zawód biegłego rewidenta, należy spełnić szereg warunków natury kompetencyjnej i etycznej. Od kandydata wymaga się wyższych studiów, praktyki zawodowej, zdania egzaminu i złożenia ślubowania. Dopiero wtedy może zostać wpisany na listę biegłych rewidentów, którą prowadzi Krajowa Rada Biegłych…

NA CZYM POLEGA AUDYT PODATKOWY?

Audyt jest z zasady niezależnym badaniem i oceną organizacji, wybranego procesu, systemu, produktu czy zjawiska. Punktem odniesienia przy ocenianiu jest jakiś zestaw reguł i norm, np. wyznawane wartości, strategia organizacji, fachowa wiedza lub system prawny. W przypadku audytu podatkowego badaniu…