Jak czytać pasek wynagrodzenia?

Pasek wynagrodzenia to istotny dokument, który przedstawia szczegółowe informacje o składnikach wypłaty, w tym o wszelkich potrąceniach i dodatkach. Jest on wydawany w formie papierowej, ale coraz częściej firmy decydują się na jego wersję elektroniczną. Służy przede wszystkim jako przejrzyste zestawienie podstaw obliczania wynagrodzenia pracownika.

Co to jest pasek wynagrodzenia?

Pasek wynagrodzenia zawiera informacje o składnikach miesięcznej wypłaty pracownika. Zawiera on różne dane np. wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, dodatki za pracę w nocy, w niedzielę, święta czy za nadgodziny. Dodatkowo na pasku znajdują się informacje o zaliczkach na podatek dochodowy, składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

pasek wynagrodzenia

Jak czytać pasek wynagrodzenia?

Aby prawidłowo odczytać pasek wynagrodzenia, należy zwrócić uwagę na poszczególne elementy:

 1. Dane firmy i pracownika – Sprawdź, czy znajdują się na nim wszystkie niezbędne dane, czyli NIP, REGON firmy, dane pracownika i data sporządzenia dokumentu.
 2. Składniki wynagrodzenia – Zwróć uwagę na poszczególne elementy składające się na wynagrodzenie brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, dodatki.
 3. Potrącenia – Sprawdź wysokość zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy innych potrąceń.
 4. Kwota netto – To kwota, którą otrzymujesz na rachunek bankowy. Porównaj ją z wysokością wynagrodzenia brutto i sprawdź, czy zgadza się z naliczeniami i potrąceniami.

Pasek płacowy określa różne składniki wynagrodzenia. Szczegółowo są to:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premia uznaniowa,
 • premia regulaminowa,
 • dodatki za pracę nocną i świąteczną,
 • dodatki za nadgodziny,
 • prowizje,
 • informacje o zaliczkach na podatek dochodowy,
 • składki na ubezpieczenia,
 • wpłaty na PPK,
 • okazjonalne potrącenia np. na rzecz egzekucji komorniczej.

Czy pasek płacowy jest obowiązkowy?

W Polsce wystawienie paska płacowego nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostało to uregulowane przez wewnątrzzakładowe przepisy np. układ zbiorowy czy regulamin pracy.

Co ważne,  każdy pracownik ma prawo poprosić o udostępnienie tych dokumentów, które stanowią podstawę do naliczania jego wynagrodzenia. Można powoływać się na art. 85 $ 5 Kodeksu pracy, aby sprawdzić, na jakiej podstawie została obliczona wypłata. Wówczas pracodawca jest zobowiązany, aby udostępnić nie tylko pasek płacowy, ale również inne dokumenty niezbędne do wyliczenia wynagrodzenia, czyli:

 • wyciąg z imiennej listy płac,
 • regulamin pracy, wynagrodzenia, premiowania czy układ zbiorowy,
 • listę obecności,
 • kartę ewidencji czasu pracy z wnioskami o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w nadgodzinach.

Coraz więcej firm decyduje się na  elektroniczne paski płacowe. Są one wygodne, szybkie w dystrybucji, bezpieczne dzięki szyfrowaniu danych i ekologiczne. Pracownik ma do nich łatwy dostęp, np. poprzez platformę. Dzięki temu może wyświetlić ją w dowolnie wybranym momencie bez uprzedniej prośby. Celem e-pasków jest też zmniejszenie liczby pośredników i ułatwienie archiwizacji dokumentów z systemu kadrowo płacowego.

Jakie są zalety paska płacowego?

Pasek płacowy jest korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Ma wiele plusów, z czego szczególnie warto wyróżnić umożliwienie pracownikom samodzielnego sprawdzenia, czy ich wynagrodzenie jest obliczane prawidłowo. Daje także możliwość systematycznej weryfikacji wyliczeń przez pracodawców.

Czy pasek wynagrodzenia zastępuje druk ZUS IMIR (dawniej RMUA)?

Chociaż pasek płac i ZUS IMIR (dawniej RMUA) zawierają podobne informacje związane z wynagrodzeniem, są to dwa różne dokumenty. Pasek wynagrodzenia podaje dane dotyczące składników wynagrodzenia brutto i netto, potrąceń podatkowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne czy innych potrąceń oraz dodatków. ZUS IMIR z kolei koncentruje się wyłącznie na składkach na ubezpieczenia społeczne, które odprowadzane są przez pracodawcę do ZUS-u. Dokument ten ma informować pracownika o odprowadzanych kwotach na jego indywidualne konto ubezpieczeniowe.

W związku z tym pasek wynagrodzenia raczej nie zastępuje comiesięcznego druku ZUS IMIR. Może to nastąpić, ale wyłącznie wtedy, gdy zawiera dane określone w art. 41 ust. 3-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei druk ZUS IMIR nie może zastąpić paska wynagrodzeń, bo zawiera mniej informacji.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Czym jest układ zbiorowy pracy?

12 June 2024

W Kodeksie pracy znajdziemy przepisy mówiące m.in. o stosunku pracy, czy też o warunkach zatrudnienia. Jest jednak wiele sytuacji, w których pracownicy np. reprezentowani przez związki...

post-thumbnail

Potrącenia z wynagrodzenia – najważniejsze informacje

03 June 2024

Wynagrodzenie, które jest określone w umowie o pracę, zazwyczaj podawane jest w kwocie brutto. Jednak wartość, którą pracownik faktycznie otrzymuje, jest znacznie mniejsza. Dlaczego tak się...

post-thumbnail

Zatrudnienie pracowników sezonowych na umowę cywilnoprawną

28 May 2024

Umowa sezonowa to pojęcie, które nie jest jasno zdefiniowane w polskim prawie, ponieważ nie istnieją precyzyjne regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników sezonowych w ustawach ani rozporządzeniach. To...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech