Roczna składka zdrowotna – jak rozliczyć niedopłaty lub nadpłaty?

Roczna składka zdrowotna to obowiązek, który dotyczy wielu przedsiębiorców. W związku z różnymi formami opodatkowania i specyfiką działalności, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca nadpłaci lub niedopłaci składkę zdrowotną. Jak w takim przypadku prawidłowo rozliczyć się z fiskusem? Poznaj najważniejsze wskazówki.

Co to jest roczna składka zdrowotna?

Roczna składka zdrowotna to obowiązek finansowy, który wynika z prowadzenia działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od formy opodatkowania oraz dochodów osiągniętych przez przedsiębiorcę.

Kto musi płacić składkę zdrowotną? Są to:

  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: składka zdrowotna jest automatycznie potrącana z ich wynagrodzenia przez pracodawcę.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą: przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ZUS, muszą także płacić składkę zdrowotną.
  • Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej: tylko umowy zlecenie, nie dotyczy umowy o dzieło.
  • Emeryci i renciści: składka zdrowotna jest potrącana z ich świadczeń.
  • Osoby pobierające inne świadczenia z ZUS (np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński): składka zdrowotna jest potrącana z tych świadczeń.
  • Osoby zarabiające za granicą, ale mieszkające w Polsce: jeżeli nie są ubezpieczone w innym kraju, mogą być zobowiązane do opłacania składki zdrowotnej w Polsce.
  • Ryczałtowcy: osoby opłacające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jaka jest minimalna składka zdrowotna 2023?

W 2023 roku minimalna składka zdrowotna wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia, które w tym roku wynosi 3 000 zł. Oznacza to, że minimalna miesięczna składka zdrowotna znajduje się obecnie na poziomie 270 zł.

Warto zwrócić uwagę na to, że składka zdrowotna jest teraz uzależniona od dochodu. W związku z tym nie ma możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego.

Kto musi rozliczyć zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w PIT 2024?

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku otrzymali zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej, muszą pamiętać o jej uwzględnieniu w deklaracji PIT. Zwroty z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok mogą być znaczące. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się pełnym zwrotem. Część z nich będzie musiała uwzględnić ten zwrot w rocznym rozliczeniu PIT za 2023 rok, które zostanie złożone w 2024 roku.

roczna składka zdrowotna

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej może być skomplikowane, zwłaszcza w kontekście różnych form opodatkowania. Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich obowiązków i dokładnie rozliczali wszelkie nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej. W rocznym rozliczeniu pomoże Ci biuro rachunkowe PG Partner Gospodarczy.

Skala podatkowa a zwrot składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, nie mają obowiązku zaliczania zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu. Dla nich zwrot nadpłaty nie wpłynie na roczne rozliczenie PIT za 2023 rok.

Roczna składka zdrowotna ryczałtowca a nadpłata

Podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą odliczyć od przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty będzie miał wpływ na PIT za 2023 rok. Będą musieli uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej i doliczyć ją do przychodu w PIT-28 w wysokości 50%.

Nadpłacona składka zdrowotna a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo mogą zaliczyć zapłaconą składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu. Możliwe jest też odliczenie od dochodu, ale tylko do wysokości 8700 zł za 2022 rok. Jeśli składka była zaliczona do kosztów podatkowych, zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok powoduje obowiązek korekty kosztów.

Jak rozliczyć niedopłatę składki zdrowotnej w 2023 r?

Twoja składka zdrowotna została niewłaściwie obliczona i masz niedopłatę? Musisz obliczyć różnicę między kwotą, którą faktycznie zapłaciłeś, a kwotą, którą powinieneś był zapłacić. Następnie różnicę tę należy wpłacić przelewem na konto ZUS.

Jeśli nie uregulujesz niedopłaty w określonym terminie, możesz zostać obciążony odsetkami za zwłokę. Dlatego ważne jest, aby dokładnie obliczyć i uregulować wszelkie zaległości w odpowiednim czasie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech