Składanie dodatkowych plików JPK – najważniejsze informacje

Na przedsiębiorcach ciąży szereg zobowiązań wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy, złożenie zeznania rocznego czy terminowe uiszczanie składek to jednak nie wszystko. Konieczna jest również wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego przez czynnego podatnika VAT. Jest to zbiór danych zapisanych w formacie XML, który powstaje na podstawie systemów informatycznych wspierających księgowość w danej firmie. Innymi słowy, JPK to obszerny dokument w formie elektronicznej.

JPK

Standaryzacja Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu wysyłanie danych sformatowanych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania księgowego. Dzięki temu możliwe jest automatyczne porównywanie informacji i zestawianie ich z dokumentami uzyskiwanymi od innych kontrahentów. JPK VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług. Zwolnienie to odnosi się tylko do okresu objętego zawieszeniem.

Z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

JPK wysyłany na żądanie organu podatkowego składa się z siedmiu struktur, a każda z nich musi zawierać trzy sekcje:

 • nagłówkową – dane identyfikujące dany podmiot, obejmujące zarówno JPK (np. data utworzenia pliku, zakres raportowanych informacji, cel złożenia), jak i dane związane z kontrolowanym podmiotem (np. firma, NIP, adres),
 • merytoryczną – informacje związane ze zdarzeniami gospodarczymi w zależności od struktury, której Jednolity Plik Kontrolny dotyczy,
 • kontrolną – zawiera sumy kontrolne, czyli liczbę raportowanych wierszy oraz sumy raportowanych kwot, które pozwalają sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo zinterpretowane.

Poszczególne struktury logiczne formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Dopóki urząd skarbowy nie zażąda przekazania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i odpowiednio przechowywać. Wysyła je dopiero po otrzymaniu stosownej prośby. Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT.

Dodatkowe pliki JPK – jakie należy złożyć?

Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przesyłania na prośbę organu podatkowego dodatkowych plików również w zakresie innych podatków i dokumentów. Poniżej zostały wymienione struktury plików składane na żądanie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura JPK_PKPIR obejmuje dane znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej. Zawiera informacje pozwalające na dokonanie przez urząd weryfikacji poprawności dochodu wyliczonego przez podatnika. Składa się z dwóch sekcji:

 • PKPIR info: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód,
 • PKPIR wiersze: liczba porządkowa, data zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, przychód, zakupy, wydatki.

Urząd skarbowy ma prawo zażądać od przedsiębiorcy przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci pliku JPK_PKPIR. Należy je wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Ewidencja przychodów na ryczałcie – JPK_EWP

Obowiązek składania na żądanie pliku JPK_EWP dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym nie ma znaczenia, czy podatnik jest zarejestrowany do VAT, czy korzysta ze zwolnienia z VAT. Zawiera informacje dotyczące dokonanej sprzedaży w danym okresie. W strukturze pliku znajdują się kolejno:

 • dane podmiotu,
 • data utworzenia pliku i okres, jakim są objęte dane,
 • liczba porządkowa,
 • data wpisu dokumentu sprzedaży do ewidencji,
 • data uzyskania przychodu,
 • numer dowodu księgowego.

Przychody podzielone są odpowiednio według stawki ryczałtu: 17%, 15%, 12,5 %, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Na końcu zestawienia znajduje się ogólna wartość przychodów osiągniętych w danym okresie.

Faktura VAT – JPK_FA

Plik JPK_FA dotyczy wyłącznie faktur sprzedażowych i stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych struktur. Składa się bowiem z ponad 90 pól przeznaczonych do wypełnienia, z czego 40 z nich jest obowiązkowych. Podatnicy wykonują kompleksowe zestawienie sprzedaży wraz z potwierdzającymi ją dokumentami. Obowiązek generowania pliku dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Struktura obejmuje informacje pozwalające na filtrowanie i sortowanie faktur w polu Rodzaj Faktury na: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura zaliczkowa oraz faktury końcowe.

Faktura dla rolnika ryczałtowego – JPK_FA_RR

Faktura VAT RR jest dokumentem, który ma na celu potwierdzenie transakcji zakupu płodów rolnych od rolnika ryczałtowego. W imieniu sprzedawcy wystawia ją nabywca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT). Do jego obowiązków należy także samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług na wystawionej fakturze. Złożenie pliku jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki: fakturę za zgodą dostawcy wystawiono w formie elektronicznej i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wyciąg bankowy – JPK_WB

Żądanie wysyłki JPK_WB dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i banku, w którym posiada rachunki. Raportowaniu podlegają w szczególności rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze), powiernicze, oszczędnościowe (rodzinne, oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych), a także inne rachunki lokat terminowych. Przedsiębiorcy mają również obowiązek składania na żądanie JPK_KR (księgi rachunkowe) oraz JPK_MAG (gospodarka magazynowa). Warto w tym zakresie skorzystać z fachowej pomocy Partnera Gospodarczego, który pomoże zachować zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech