Straty z lat ubiegłych w rozliczeniach podatkowych

W świecie biznesu straty są nieodłącznym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. Nie zawsze jednak oznaczają one problemy finansowe. Czasami są efektem strategicznych inwestycji lub przejściowych trudności, które mają na celu w dłuższym okresie przynieść określone korzyści i rozwinąć firmę. Wartość ta, będąca nadwyżką kosztów nad przychodami, może być wykorzystana przez przedsiębiorców w rozliczeniach podatkowych. To może znacząco wpłynąć na ich sytuację finansową. Przyjrzyjmy się temu, jak przepisy dotyczące strat z lat ubiegłych kształtują się obecnie i w jaki sposób przedsiębiorcy mogą na nich skorzystać.

Strata w rozliczeniach – jak to działa?

Strata z działalności gospodarczej ma miejsce wtedy, kiedy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodu przewyższa kwotę uzyskanych przychodów. Wato pamiętać, że kwota ta nie przepada. Staje się ona podstawą odliczenia w latach kolejnych, kiedy to rozliczana jest w ramach źródła przychodu, z którego powstała. Straty te można również rozliczać w okresach miesięcznych, o ile dany podatnik będzie wykazywał w nich dochód.

Rozliczanie strat na przestrzeni lat

Wszelkie kwestie związane z rozliczaniem strat regulują przepisy zawarte prawie podatkowym. W ostatnim czasie przepisy te nieco się zmieniły, co dało wielu przedsiębiorcom nowe, znacznie bardziej korzystne możliwości rozliczania strat w firmie.

Obecnie podatnicy mają dwa wyjścia. Mogą:

  • obniżyć dochód uzyskany ze źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty; lub
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła przychodów w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. W tym przypadku nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego konkretnego pięcioletniego okresu, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
straty z lat ubiegłych

Co więcej, poniesionej straty z lat ubiegłych podatnik nie może obliczyć w ramach innego źródła niż działalność gospodarcza. Oznacza to, że jeśli podatnik nie posiada dochodu z działalności gospodarczej do odliczenia, ale posiada przykładowo dochód z umowy o pracę, to nie może on go pomniejszyć o stratę powstałą w ramach działalności. Tak samo sytuacja wygląda, gdy mówimy o dochodzie z tytułu emerytury czy też renty, gdzie również strata nie może zostać odliczona.

Straty z lat ubiegłych a zamkniecie lub zawieszenie działalności gospodarczej

Sytuacja może wydawać się bardziej skomplikowana w przypadku, gdy przedsiębiorca zamknął lub zawiesił działalność swojego przedsiębiorstwa a następnie je wznowił. W tym przypadku 5-letni termin na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres zawieszenie lub zamknięcia działalności. Podatnik po wznowieniu działania firmy zachowuje prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie przysługiwałyby mu, gdyby tej działalności nie zamknął lub jej nie zawiesił. Zasada 5 lat obowiązuje bez względu na tego typu zmiany w procesie działania przedsiębiorstwa.

Kiedy nie można odliczyć straty?

Podatnicy podatku PIT nie mają możliwości odliczenia straty podatkowej w sytuacji, gdy dotyczy ona:

  • Odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, w sytuacji, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
  • Odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
  • Niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da Ustawy o PIT, który reguluje tak zwany exit tax.
  • Źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, za wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej oraz strat związanych z przychodami uzyskiwanymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z ulgi na powrót, ulgi dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci oraz osób korzystających z ulgi dla pracujących seniorów.

W przypadku podatników CIT, nie mogą oni odliczyć straty podatkowej w przypadku, gdy strata dotyczy sprzedaży walut wirtualnych. Temat strat podatkowych przedsiębiorstwa i wszelkich innych powiązanych z tym kwestii jest dość złożony i wymaga sporej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby skutecznie radzić sobie z rozliczaniem strat w firmie. W tym calu warto korzystać ze wsparcia profesjonalnych biur rachunkowych. Pomoc taką oferuje nasze biuro PG Partner Gospodarczy, gdzie każdy może uzyskać kompleksową pomoc w sprawach rozliczenia podatku w przedsiębiorstwie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech