Zerowy PIT: ulga dla młodych

Młodzi, wchodzący na rynek pracy, mogą skorzystać z preferencyjnej ulgi podatkowej. Zerowy PIT, bo o nim mowa, dotyczy osób do 26 roku życia, które osiągają pewnego rodzaju przychody. Warto uwzględnić tutaj wszystkie sytuacje, w których można skorzystać z ulgi w postaci zerowego PIT-u, jego warunki i korzyści.

Co to jest ulga dla młodych? Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia

Ulga od podatku w postaci zerowego PIT-u dotyczy osób, które nie ukończyły 26 lat i osiągają konkretne rodzaje przychodu. Chodzi o przychód z umowy o pracę, zlecenia, praktyk studenckich i stażu uczniowskiego. Od niedawna przepisom tym podlega także przychód z zasiłku macierzyńskiego.

Osoby, które spełniają określone warunki, mogą w ogóle nie płacić podatku dochodowego. Konieczne jest jednak osiąganie przychodu do określonej kwoty. Jak kwestia ta wygląda w 2024 r.?

Zerowy PIT 2024 – jakie są limity?

W 2024 roku obowiązuje limit przychodu, po którego przekroczeniu młode osoby do 26 roku życia nie będą mogły nadal korzystać z zerowego PIT-u. Limit ten wynosi 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że jeśli dana osoba osiąga przychód niższy w danym roku podatkowym, może korzystać z ulgi PIT 0 bez przeszkód do całej tej kwoty. Po jego przekroczeniu z kolei, część kwoty będzie zwolniona z podatku, a kwota stanowiąca różnicę będzie już podlegać opodatkowaniu.

W związku z tym, składając obecnie PIT 0, należy wykazać wyłącznie tę kwotę, która podlega opodatkowaniu. Część do ustalonego limitu podlega uldze, wobec czego nie jest objęta podatkiem.

zerowy PIT

Co po przekroczeniu limitu uprawniającego do ulgi?

Jeśli podatnik przekroczył limit, który uprawnia go do skorzystania z zerowego PIT-u, musi rozliczyć różnicę według obowiązujacych stawek. Są to:

  • 12% podatku w przypadku dochodu do kwoty 120 000 zł.
  • 32% podatku w przypadku dochodu przekraczającego kwotę 120 000 zł.

Powyższe limity dotyczą kwot rocznych dochodów. Warto pamiętać, że daną stawkę stosuje się wyłącznie do kwoty przekroczenia. Przykładowo, jeśli podatnik zarobi 90 000 zł rocznie, przekroczy limit uprawniający do ulgi, a więc zapłaci 12% podatku od różnicy, czyli od 4472 zł. Będzie to więc podatek na poziomie 536,64 zł.

Jak skorzystać z ulgi zerowy PIT?

Zerowy PIT obejmuje prawnie wszystkie osoby, które spełniają powyższe warunki, a podatnik nie musi w związku z tym podejmować żadnych kroków. Stosowanie tej ulgi stanowi obowiązek płatnika, czyli na przykład pracodawcy, który zatrudnia młodą osobę. Nie trzeba składać wobec tego żadnych wniosków czy oświadczeń. Jednak, co ważne, jeśli spełniasz warunki skorzystania z zerowego PIT-u, ale nie chcesz, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek na podatek, możesz złożyć w tej sprawie stosowny wniosek do płatnika (pracodawcy). Jeśli otrzyma on taki wniosek, zachodzi obowiązek zastosowania go najpóźniej od następnego miesiąca.

Jak rozliczyć zerowy PIT przy rocznym rozliczeniu podatkowym?

W sytuacji, gdy młody podatnik osiąga wyłącznie takie przychody, które są objęte ulgą, nie musi składać żadnego zeznania podatkowego. Musi to zrobić jednak, jeśli jest uprawniony do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płaconych od przychodów objętych ulgą, i chce z niego skorzystać.

Inaczej wygląda przypadek, kiedy uzyskuje inny przychód, już podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wówczas należy złożyć zeznanie podatkowe, adekwatne do rodzaju źrodła dochodu.

Jeśli składasz zeznanie PIT-36 lub -37, należy wykazać w nim także przychód, który został objęty ulgą. Ma to wyłącznie charakter informacyjny.

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu od dochodu. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można wykorzystać w celu zwrotu w przypadku ulgi na dzieci.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech