Zmiany w amortyzacji 2024

W roku 2024 istotne zmiany dotknęły kwestii amortyzacji środków trwałych dla przedsiębiorców. Przede wszystkim w przypadku niektórych spośród nich pojawia się możliwość skorzystania z przyśpieszonej amortyzacji. Dotyczyłaby ona środka trwałego nie mającego charakteru mieszkalnego, a  jednocześnie znajduje się na terenie takiej gminy, która spełnia określony wskaźnik stopy bezrobocia. Jakie dokładniej zmiany weszły w życie w 2024 roku?

Najważniejsze zmiany w amortyzacji 2024

Zmiany polegają na skorzystaniu z możliwości skrócenia czasu amortyzacji dla budynków niemieszkalnych, czyli na ustaleniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Dotyczy to szczegółowo wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych, które są lokalami niemieszkalnymi oraz budowlami spełniającymi poniższe trzy warunki:

 1. Są zaliczone do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. Są zlokalizowane na terenie powiatu z wysoką stopą bezrobocia;
 3. Do ewidencji środków trwałych zostały wprowadzone po raz pierwszy nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2024 roku.

Skrócony czas amortyzacji dla budynków spełniających powyższe warunki w 2024 roku wynosi do 5 lat (przy 20-procentowej stawce amortyzacji) lub też 10 lat (przy 10-procentowej stawce amortyzacji. Dokładny czas jest zależny od lokalizacji.

Kiedy obowiązuje skrócony czas amortyzacji?

Skrócenie czasu amortyzacji dla budynków niemieszkalnych (przy czym mieszkalne nie mają takiej możliwości!) przysługuje lokalom znajdującym się na ternie gminy:

 1. Umiejscowionej w powiecie z przeciętną stopą bezrobocia wynoszącą co najmniej 120% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia.
 2. W której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 100% wskaźnika dla wszystkich gmin.

Istotny jest przedział stopy bezrobocia. Jeśli wspomniany środek trwały jest w gminie o:

 • Stopie bezrobocia na poziomie od 120 do 170 procent krajowego bezrobocia – tu okres amortyzacji wynosi co najmniej 10 lat.
 • Stopie bezrobocia powyżej 170 procent przeciętnej krajowej – okres amortyzacji wynosi co najmniej 5 lat.

Ustalenie spełnienia warunków

Sprawdzenie, czy powyższe warunki zostały spełnione, dokonuje się poprzez sprawdzenie warunków dochodów i stopy bezrobocia na miesiąc, w którym dojdzie do jednego z następujących zdarzeń:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę ulegnie uprawomocnieniu;
 • Upłynie termin wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy lub też zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia tego typu sprzeciwu;
 • Środek trwały pierwszych raz został wprowadzony do ewidencji środków trwałych – dotyczy to sytuacji, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę bądź nie doszło do wydania takiej decyzji lub zgłoszenia z innych przyczyn.

Gdzie szukać wskaźnika dochodów i przeciętnej stopy bezrobocia?

Informację o przeciętnej stopie bezrobocia powiatu i kraju znaleźć można w ogłoszonych przez GUS statystykach. Pojawiają się one w roku poprzedzającym zaistnienie jednej z powyższych akcji związanych z budową.

zmiany w amortyzacji

W przypadku dochodów podatkowych na mieszkańca gminy i wszystkich gmin, należy rozumieć kolejno wskaźnik G, oraz wskaźnik Gg. Są one podstawą do wyliczenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok poprzedzający wystąpienie jednego z powyższych trzech zdarzeń.

Wskaźniki dochodów i przeciętnej stopy bezrobocia są ogłaszane przez Ministra Finansów do 31 grudnia każdego roku.

Kto korzysta z wyższej stawki amortyzacji w 2024 roku?

Wyższe stawki amortyzacji, czyli skrócony jej czas, przysługują mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom.

Sektor MSP składa się z przedsiębiorców, którzy w jednym z ostatnich dwóch lat spełniają wskazane poniżej warunki.

 • Mikroprzedsiębiorcy:
  • Średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników i roczny obrót netto poniżej 2 mln euro.
 • Mali przedsiębiorcy:
  • Średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników i roczny obrót netto poniżej 10 mln euro.
 • Średni przedsiębiorcy
  • Mniej niż 250 pracowników średniorocznego zatrudnienia i obrót netto poniżej równowartości 43 mln euro.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech