Czym jest WIS?

wisWIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa, jest odpowiedzią na problemy związane z niepewnością podatników, dotyczącą stosowania właściwych stawek VAT. Występując o wydanie WIS, podatnik uzyskuje gwarancję, że stosując się do otrzymanych wytycznych, nie narazi się na konsekwencje karno-skarbowe.

Wprowadzenie WIS zbiegło się w czasie z ogłoszeniem nowej matrycy stawek VAT. Oba fakty miały miejsce w 2019 r., natomiast weszły do powszechnego stosowania od 1 lipca 2020 r.

Jak otrzymać WIS?

WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy stosowania właściwych stawek VAT na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów oraz usług dostawy towarów, a także od importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek według wzoru, który znajdziemy na stronach internetowych KIS. Wniosek może złożyć każdy podmiot posiadający NIP, a także podmioty zamierzające dokonać lub dokonujące czynności objętych WIS. Wniosek może też złożyć zamawiający (tylko zamawiający w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), ale wyłącznie w zakresie, który bezpośrednio wiąże się ze sposobem obliczenia cen w przedmiotowym zamówieniu publicznym.

Do wniosku można dołączyć (lecz nie jest to wymagane) fotografie, plany, schematy budowy, a także posiadane atesty instrukcje i wszelkie inne dokumenty przekazane przez producenta danego towaru. Przydatny będzie każdy dokument, który ułatwi wydanie właściwej kwalifikacji. Do wniosku o wydanie WIS nie należy dołączać próbek towarów. Dostarczenie próbek jest obowiązkiem tylko wtedy, gdy KIS tego zażąda. Wnioskodawca powinien wskazać klasyfikację, którą – według jego najlepszej wiedzy – należy zastosować do zgłaszanego towaru lub usługi. Ocena wnioskodawcy nie jest wiążąca dla organu wydającego WIS: może on potwierdzić ocenę z wniosku lub ją skorygować.

Wniosek należy złożyć na adres KIS osobiście w Bielsku-Białej, wysłać pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem platformy ePUAP. WIS jest wydawana niezwłocznie, w praktyce nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na uzupełnienie wniosku lub na wykonanie specjalistycznych badań i analiz zgłoszonych towarów. WIS zawiera opis towaru, określa jego klasyfikację (według Nomenklatury Scalonej – CN, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU) oraz stawkę VAT, którą należy zastosować. Za wydanie WIS należy wpłacić 40 zł: stawka dotyczy nie wniosku, lecz osobno każdego towaru i usługi. Oznacza to, że opłata z jeden wniosek może być wielokrotnością sumy 40 zł.

Czy WIS może zdezaktualizować się lub zostać uchylona?

WIS jest mechanizmem, który nie tylko bardzo ułatwia dokonywanie klasyfikacji, ale także zabezpiecza podatnika przed konsekwencjami karno-skarbowymi. Nie oznacza to jednak, że raz wydane postanowienia WIS zachowują trwałą aktualność: mają określony horyzont czasowy, a ponadto mogą tracić moc obowiązywania.

Postanowienia wydane do 31 grudnia 2020 r. zachowają ważność przez 5 lat, czyli do 1 stycznia 2026 r. WIS może wygasnąć lub zostać uchylona. Powodem wygaśnięcia WIS jest zmiana przepisów podatkowych, na mocy których została wydana. Z kolei uchylenie decyzji może być zarówno następstwem zmiany przepisów, jak i wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości, w tym błędnej interpretacji przy wydawaniu WIS. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić lub uchylić wcześniej wydaną WIS.

Jaka jest różnica pomiędzy WIS i indywidualną interpretacją podatkową?

Wielu podatników VAT nie do końca rozumie różnicę pomiędzy WIS a dostępną już wcześniej indywidualną interpretacją podatkową. Zasadnicza różnica polega na tym, że WIS wskazuje stawkę VAT właściwą dla danego towaru lub usługi. Dlatego można korzystać we własnej działalności z już wydanych WIS. Możemy do nich dotrzeć za pomocą wyszukiwarki na stronach Krajowej Administracji Skarbowej. WIS nie uwzględnia możliwości stosowania w danym przypadku zwolnień podatkowych. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy i jakie ewentualne zwolnienia przysługują nam w przypadku sprzedaży konkretnej usługi lub towaru, powinniśmy wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Podsumowując: WIS jest mechanizmem, który zabezpiecza podatników VAT przed błędami w interpretacji matrycy stawek VAT. Jednak nie można stosować WIS „w ciemno”. Aby mieć pewność, że przyjmujemy właściwe stawki i przy prowadzeniu księgowości nie popełnimy błędów, które narażą nas na ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej, musimy na bieżąco śledzić zmiany w prawie podatkowym. Jeżeli nie masz czasu na zajmowanie się niuansami stale zmieniających się przepisów, jeżeli chcesz poświęcić się całkowicie rozwijaniu swojego biznesu, skorzystaj z oferty biur PG Partner Gospodarczy w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Chętnie podejmujemy się prowadzenia księgowości i gwarantujemy, że będzie ona prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech