Fazy sesji giełdowej – co oznaczają dla inwestora?

Planujesz rozpocząć inwestowanie na giełdzie? Po otworzeniu swojego rachunku inwestycyjnego i wpłacając na niego środki, możesz od razu rozpocząć korzystanie z giełdy. Warto jednak poznać dokładne zasady inwestowania tak, aby wiedzieć, co i kiedy można zrobić.

Sesja giełdowa – co to takiego?

Skuteczne inwestowanie na giełdzie należy zacząć od zrozumienia, czym jest sesja giełdowa. Jest to okres w ciągu dnia, w trakcie którego możliwe jest wykonywanie transakcji handlowych. Z zasady sesja giełdowa jest prowadzona w ciągłym lub jednolitym systemie notowań giełdowych – spółki są klasyfikowane do danego systemu notowań w zależności od płynności finansowej danej spółki. Do małych spółek o niskiej płynności odnosi się jednolity system notowań giełdowych – podobnie jak praw poboru do akcji oraz praw do akcji, które są notowane w tym systemie.

W ramach ciągłego systemu notowań giełdowych mówi się o szerszym zestawie instrumentów finansowych. Uwzględnia się tu m.in.:

 • Akcje nowych spółek;
 • Akcje spółek mających wysoką płynność finansową;
 • Obligacje skarbowe i nie tylko;
 • Prawa do akcji notowane w systemie ciągłym;
 • Prawa poboru do akcji, które mają być notowane w systemie ciągłym;
 • Certyfikaty inwestycyjne;
 • Instrumenty pochodne.

Jak wygląda harmonogram sesji giełdowych?

Zasady inwestowania na giełdzie w głównej mierze opierają się na tym, jak wygląda harmonogram sesji giełdowych. Wyróżnia się kilka kluczowych faz, które określają porządek dokonywania transakcji:

 • Faza przed otwarciem – jest to etap, gdy sesja jeszcze się nie rozpoczęła, ale już można składać zlecenia giełdowe – są to informacje o tym, jaki konkretnie instrument finansowych planujesz sprzedać lub kupić. Można na tym etapie dokonywać modyfikacji zleceń – w tym zwiększenie limitu ceny zakupu lub też jego zmniejszenie.
 • Faza notowań ciągłych – czas zawierania transakcji.
 • Fixing – po porównaniu przedstawionych ofert kupna i sprzedaży jest ustalany kurs danych papierów wartościowych – następnie dokonuje się realizacji zleceń. Na tym etapie inwestowanie na giełdzie wiąże się z tym, że system giełdowy dąży do uzyskania równowagi pomiędzy podażą a popytem – a także na zminimalizowaniu wahań kursowych.
 • Dogrywka – jest to czas, w którym złożone zlecenia są realizowane w cenie poprzedniej sesji giełdowej.

Fazy sesji – sesja giełdowa godziny

Jeśli interesuje nas sesja giełdowa, godziny poszczególnych faz są kluczowe. Standardowy harmonogram systemu notowań ciągłych wygląda następująco:

 • Faza przed otwarciem – od 8:30 do 9:00.
 • Otwarcie (fixing) – o 9:00, czyli określenie kursów na otwarcie;
 • Faza notowań ciągłych – od 9:00 do 16:50.
 • Faza przed zamknięciem – od 16:50 do 17:00.
 • Zamknięcie (fixing) – 17:00, czyli określenie kursów na zamknięcie.
 • Dogrywka – 17:00-17:05.

Powyższa sesja giełdowa godziny prezentuje dla akcji. Podobne, choć nieco inne (zwłaszcza czas trwania fazy przed otwarciem) dotyczą np. fazy sesji dla kontraktów terminowych.

fazy sesji giełdowej

Firma na giełdzie

Nadrzędnym celem działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu. To daje szansę przedsiębiorcy na zbicie majątku i generowanie dochodów. Jednym z najlepszych miejsc do skutecznego lokowania zgromadzonego kapitału jest giełda. Inwestowanie na giełdzie przez firmę opiera się na sprzedaży akcji, czyli papierów wartościowych zawierających w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej ma ogół praw i obowiązków przysługujących spółce. Inwestowanie na giełdzie przez firmę oznacza, że może ona pozyskać kapitał ze sprzedaży akcji, co docelowo zwiększa zasobność finansową przedsiębiorstwa.

Składanie zleceń giełdowych

W trakcie składania zlecenia giełdowego przedstawia się informacje dotyczące tego, jakie akcje i jakiej spółki chcemy sprzedać lub kupić. Tu też istotne jest wskazanie typu zlecenia giełdowego.

Inwestowanie na giełdzie opiera się na kilku kluczowych typach. Wśród nich wyróżnia się:

 • Z limitem – można podawać dopuszczalny limit, jaki obowiązywać ma przy realizacji transakcji. Może być tak, że wartość transakcji będzie niższa od podanego limitu, ale nie może być wyższa. Tym samym tego typu zlecenie nie może być zrealizowane.
 • PKC (po każdej cenie) – to oznacza, że transakcja ma zostać zrealizowana niezależnie od tego, jaka będzie cena – inaczej mówiąc, transakcja ta zostanie zrealizowana od razu po wprowadzeniu tego zlecenia.
 • Stop limit – inwestor wskazuje poziom, po którym następuje wykonanie zlecenia z limitem – dotyczy to sytuacji osiągania strat.
 • Stop loss – ten typ zlecenia giełdowego oznacza ograniczenie straty finansowej przy kupowaniu instrumentów finansowych – dotyczy to sytuacji, w której kurs papieru wartościowego spada poniżej konkretnego, ustalonego poziomu – wtedy też dochodzi do automatycznego wykonania zlecenia na zasadzie opisanego wcześniej PKC.

Fazy sesji giełdowej a czynniki ryzyka

Poznając zasady inwestowania na giełdzie, cały czas trzeba pamiętać o tym, jakie ma obowiązujące sesja giełdowa godziny. Podobnie wybierając typ akcji, warto zwrócić na uwagę na to, aby wiedzieć, kiedy można spodziewać się realizacji transakcji.

Powinniśmy pamiętać o tym, że przestrzeganie niezwykle sztywnych ram czasowych obowiązujących na giełdzie jest kluczowe przy inwestowaniu. Wszelkiego rodzaju zlecenia dotyczące np. kursu aktywów poszczególnych podmiotów wpływają na wahania rynkowe – czasem te wahania mogą być wręcz diametralne.

Dlatego też warto pamiętać o kilku czynnikach ryzyka, które pojawiają się, jeśli zignorujemy fazy sesji giełdowej:

 • Brak dostępu do zaktualizowanych notowań giełdowych;
 • Zmiany cen – gwałtownie mogą zmieniać się ceny poszczególnych papierów wartościowych – w szczególności w stosunku do tego, co było prezentowane na sesjach giełdowych;
 • Duże różnice pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży – są to tzw. spready, które oznaczają zmniejszenie szansy na wysokie zyski.
 • Obowiązują limity wartości dokonanych transakcji.
 • Opóźnienia wynikające z ograniczeń technologicznych.

Z powodu powyższych czynników ryzyka lepiej jest korzystać z tego, jakie ma sesja giełdowa godziny funkcjonowania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Fazy sesji giełdowej – co oznaczają dla inwestora?

08 January 2024

Planujesz rozpocząć inwestowanie na giełdzie? Po otworzeniu swojego rachunku inwestycyjnego i wpłacając na niego środki, możesz od razu rozpocząć korzystanie z giełdy. Warto jednak poznać dokładne...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech