KONSEKWENCJE OPÓŹNIEŃ W SKŁADANIU DEKLARACJI VAT

W wyniku nowelizacji ustawy VAT od stycznia 2017 roku wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega między innymi podatnik, który będąc obowiązany do złożenia deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K), nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały.Zgodnie z art. 96 ust. 9, 9a ustawy o VAT urząd skarbowy ma prawo dokonać wykreślenia podatnika z rejestru VAT jeśli:

  • podatnik nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
  • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego.
  • zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  • nie złożył pomimo obowiązku deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy lub dwa kwartały,
  • złożył deklaracje przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kwartały, jednak nie wykazał w nich sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
  • prowadząc działalność, wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, z którymi współpracował bezpośrednio lub pośrednio, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Organy skarbowe nie mają obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT. W takim wypadku nieświadomy utraty statusu podmiot nadal będzie wystawiał swoim kontrahentom faktury VAT. W takiej sytuacji wzrasta ryzyko przedsiębiorcy rozliczającego podatek, zarówno jako podmiotu sprzedającego, jak i kupującego towary lub usługi.

W art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wyliczone są sytuacje, które uniemożliwiają odliczenie naliczonego podatku VAT od faktury dokumentującej zakup. Zgodnie z tym przepisem nabywca nie ma podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony m. in. jeśli: faktury zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

Jak się chronić przed wykreśleniem z rejestru VAT?

  • każdorazowo aktualizować dane korespondencyjne w CEIDG oraz podawać aktualny numeru telefonu na składanych deklaracjach VAT,
  • terminowo składać deklaracje VAT,
  • złożyć pismo do urzędu skarbowego informujące o specyfice działalności firmy, która powoduje brak wykazywania w pewnych okresach czynności opodatkowanych