Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

laptopCzytnik e-sprawozdań pozwala na łatwe przeglądanie plików, które zostały pobrane np. z Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapisany plik ma format XML, który jest mało przystępny, trudny do analizowania i wyszukiwania potrzebnych danych. Czytniki e-sprawozdań powstały po to, aby zaprezentować dokumenty XML w bardziej przejrzysty sposób.

Elektroniczna sprawozdawczość to element cyfryzacji systemu podatkowego i finansów państwa. Tworzenie i udostępnianie e-sprawozdań finansowych ma na celu zwiększenie transparentności działania podmiotów gospodarczych. Umożliwia łatwą weryfikację kondycji finansowej potencjalnych kontrahentów. Aby to zrobić, należy posłużyć się e-czytnikiem. Dzięki niemu można też sprawdzać własne sprawozdania przed wysłaniem do KRS.

Każdy ma wgląd do e-sprawozdań

Od 15 marca 2018 r. wszystkie podmioty figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają ustawowy obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Pliki ze sprawozdaniem JPK_SF to element większego procesu, jakim jest tworzenie i obsługa JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego).

KRS publikuje wszystkie sprawozdania na stronie Ministerstwa Finansów w tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Korzystanie z niego nie jest w żaden sposób ograniczone: nie musimy wnosić żadnych opłat ani występować o prawo dostępu. Wystarczy wpisać numer KRS odpowiedniego podmiotu, aby otrzymać plik ze sprawozdaniem w formacie XML. Szybko okazało się, że odczytanie tak zapisanego raportu jest mocno kłopotliwe.

Na czym polega problem z czytaniem sprawozdań finansowych?

Ustawa o rachunkowości nakazuje składanie sprawozdań wyłącznie w formacie XML. Jest to język uniwersalnych znaczników, które pozwalają na porządkowanie różnego typu danych. Swoją popularność zawdzięcza faktowi, że może być odczytywany na każdej platformie programowej. Jednak w pliku XML nie ma instrukcji, jak należy prezentować dane. W związku z tym większość programów, w tym przeglądarki internetowe, traktuje plik XML jako plik tekstowy (TXT). Jeżeli w ten sposób otworzymy sprawozdanie finansowe, to – co prawda – będzie ono zawierało wszystkie potrzebne dane, lecz w postaci trudnej do czytania i analizowania. Dzieje się tak dlatego, że obok linijek z danymi znajduje się duża liczba znaczników. Prezentacja raportu w pliku tekstowym ma się tak do tego samego raportu przygotowanego np. w pliku PDF jak wygląd strony internetowej do podglądu jej źródła (czyli tego, co zobaczymy po zastosowaniu skrótu Ctrl+U na dowolnej stronie w sieci).

Tłumaczenie z XML na PDF

Rozwiązaniem problemów z przeglądaniem plików XML są czytniki e-sprawozdań. Ich zadaniem jest prezentacja danych zapisanych w pliku tekstowym w postaci zrozumiałych dla analityków tabel i arkuszy. Czytnik nie tylko potrafi zinterpretować odpowiednio znaczniki języka XML, ale też ułożyć dane według udostępnionych przez Ministerstwo Finansów struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Czytniki pozwalają nie tylko na odczytanie danych z pliku XML, ale także na ich zapis w łatwym w obsłudze formacie PDF. Oczywiście można też wydrukować wszystkie potrzebne elementy sprawozdania.

Gdzie szukać czytn14ików e-sprawozdań?

Czytniki e-sprawozdań to bardzo popularne aplikacje, które możemy znaleźć w wielu miejscach w Internecie. Jednym z najpopularniejszych i darzonych największym zaufaniem jest e-czytnik stworzony i udostępniany od 2019 r. przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Aplikację znajdziemy bez trudu na stronie internetowej PIBR. Korzystanie z niej jest niezwykle proste: wystarczy za pośrednictwem strony wczytać plik e-sprawozdania w formacie XML, aby został automatycznie skonwertowany do postaci PDF. Sprawozdanie w formacie PDF można pobrać na własny komputer lub wydrukować bezpośrednio z sieci. Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana i udoskonalana. Przesłane pliki nie są w żaden sposób archiwizowane, dzięki czemu nie istnieje ryzyko, że dostaną się w niepowołane ręce. PIBR zapewnia pełne bezpieczeństwo i całkowicie nieodpłatny dostęp do swojej aplikacji.

Wykorzystanie czytników e-sprawozdań oferuje wiele firm, które zajmują się świadczeniem usług outsourcingu księgowości oraz kadr i płac. Jeżeli potrzebujesz zaufanego partnera do prowadzenia finansów i teczek pracowniczych, skorzystaj z oferty naszych biur w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu lub Szczecinie.