OGRANICZENIA ZWROTU VAT PRZY PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy VAT do 31.12.2016 roku podatnik aby uzyskać zwrot podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni musiał mieć uregulowane wszystkie faktury na dzień złożenia deklaracji. Faktury mogły być uregulowane przelewem bądź gotówką. Natomiast od 01.01.2017 roku aby uzyskać zwrot  podatku vat , faktury muszą być w całości uregulowane przelewem. W przypadku faktur nie uregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego, kwota należności nie może przekroczyć łącznie 15.000,00 złotych.

Przedsiębiorca który reguluje zobowiązania przy pomocy rozliczeń gotówkowych musi liczyć się z brakiem możliwości skorzystania z przyśpieszonego zwrotu VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

W świetle przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2017 roku przedsiębiorca w celu otrzymania przyśpieszonego zwrotu VAT  musi zapłacić faktury w całości za pośrednictwem:

*  jego rachunku bankowego, który ma siedzibę w Polsce lub

*  rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem.

Przy czym chodzi tutaj o numer rachunku, który został wskazany przez podatnika w odpowiednim zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Nowe przepisy wprowadzają również kolejne warunki ubiegania się o zwrot w ciągu 25 dni. Mianowicie, o przyspieszony zwrot mogą ubiegać się tylko czynni podatnicy VAT, którzy składali deklarację VAT przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w którym zwrócono się o zwrot VAT. Ponadto wprowadzono ograniczenia do 3.000,00 zł. kwoty przeniesienia z poprzedniej deklaracji