KOREKTA FORMY OPODATKOWANIA W TRAKCIE ROKU

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą trwale ją likwidująca w ciągu roku, a następnie w tym samym roku podatkowym otwierająca nową kolejną firmę, może wybrać inną formę opodatkowania niż stosowana w firmie zlikwidowanej.

W sytuacji w której podatnik w trakcie roku trwale zlikwiduje pozarolniczą działalność gospodarczą informując o tym naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie rozwiąże ewentualne umowy z biurem rachunkowym oraz z firmą udostępniającą powierzchnię biurową, a następnie jeszcze w tym samym roku złoży wniosek do CEIDG o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i rozpocznie działalność gospodarczą, może wybrać dowolną formę opodatkowania pomimo korzystania z innej formy opodatkowania w zlikwidowanej działalności.

 

Przykład

Podatnik, który prowadził działalności gospodarczą od 2015 roku z uwagi na brak kontraktów w wykonywanej działalności zmuszony był z dniem 30.04.2017 roku zlikwidować działalność gospodarczą. W działalności tej korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Po 3 miesiącach odezwał się do niego jeden z jego byłych kontrahentów z propozycją nawiązania współpracy na nowych warunkach. W związku z czym podatnik w sierpniu złożył wniosek do CEIDG o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i rozpoczął działalność gospodarczą oświadczając we wniosku o ten wpis o wyborze zasad opodatkowania w formie podatku liniowego. Podatnik miał wątpliwość dotyczącą kwestii skuteczności dokonanej w trakcie roku podatkowego zmiany formy opodatkowania. W związku z czym wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację. Na co otrzymał odpowiedź, że nie ma podstaw, aby odmówić takiemu podatnikowi statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i tym samym podstaw do pozbawienia możliwości wyboru dowolnej formy opodatkowania. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.202.2017.1.ES).

Należy nadmienić, że poza przypadkiem opisanym w omawianej interpretacji nie ma możliwości dobrowolnej zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.