Księgowość spółki jawnej: opodatkowanie, rejestracja i likwidacja

W ostatnim artykule przybliżyliśmy proces zakładania spółki jawnej oraz jej charakterystykę. Dziś omówimy księgowość spółki jawnej i sprawy związane z jej rejestracją, a także likwidacją.

Po podpisaniu umowy spółki, konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Od 1 lipca 2021 roku, rejestracja spółki jawnej może odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej.

Rejestracja spółki jawnej

Wniosek o rejestrację możesz złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub w systemie S24.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Umowę spółki: Jest to podstawowy dokument, który określa działalność spółki, wkłady wspólników i zasady jej funkcjonowania.
 • Listę wspólników: Dokument ten powinien zawierać dane wszystkich wspólników, ich udziały w spółce oraz wkłady.
 • Inne wymagane dokumenty: W zależności od specyfiki działalności i postanowień umowy spółki, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. zgody i pozwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności.

Rejestracja spółki jawnej wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentacją KRS rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o rejestracji spółki. Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od sądu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku spółka otrzymuje numer KRS, co jest potwierdzeniem jej rejestracji i umożliwia jej formalne rozpoczęcie działalności. Następnie należy zgłosić ją do US i ZUS.

Możesz skorzystać z pomocy w rejestracji spółki wraz z kompleksowym przygotowaniem niezbędnych wniosków, zgromadzeniem dokumentacji i opracowaniem umowy. Sprawdź szczegóły TUTAJ.

Księgowość spółki jawnej. Podatki i ZUS

Spółka jawna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto spółkę jawną musisz zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Po rejestracji spółki KRS sam zgłasza ją jako płatnika składek na podstawie sporządzonych dokumentów: ZUS ZPA. Następuje również zgłoszenie o rachunkach bankowych (ZUS ZBA) i adresach prowadzenia działalności (ZUS ZAA). Spółka nie musi samodzielnie składać ich do ZUS.

Do Urzędu Skarbowego składa się:

Wniosek NIP-8: służy do nadania numeru identyfikacji podatkowej dla spółki i zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy i potwierdzenie rejestracji spółki w KRS.

Po rejestracji spółki należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionych pracowników i członków ich rodzin. W tym celu konieczne jest zgłoszone ich w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia. Robi się to na podstawie:

– Wniosek ZUS ZUA: na podstawie tego wniosku zgłaszasz płatnika składek ubezpieczeń społecznych.

– Wniosek ZUS ZZA: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

– Wniosek ZCNA: potrzebny w przypadku zgłoszenia członków rodziny zatrudnionych.

Jeśli chodzi o wspólników, muszą oni złożyć:

księgowość spółki jawnej

– ZUS ZFA: w którym trzeba podać dane identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON) w zależności od tego, czy wspólnicy prowadzą też odrębną działalność.

– ZUS ZUA (zgłoszenie wspólników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub

– ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Można zrobić to elektronicznie i w formie papierowej w placówce lub pocztowo.

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Jeśli przedsiębiorcy prowadzili wcześniej działalność w formie spółki cywilnej, mają możliwość jej przekształcenia w spółkę jawną. Proces ten wymaga odpowiedniej modyfikacji umowy spółki. Niezbędna jest też rejestracja wszystkich zmian w KRS.

Jak przebiega przekształcenie spółki cywilnej w jawną krok po kroku:

 1. Decyzja wspólników: Wszyscy wspólnicy muszą podjąć jednomyślną decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną.
 2.  Sporządzenie nowej umowy spółki jawnej: Należy przygotować nową umowę spółki zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Umowa powinna określać m.in. przedmiot działania, wkłady wspólników oraz zasady podziału zysków i strat.
 3. Rejestracja w KRS: Składanie wniosku o wpis nowej spółki do KRS wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Zgłoszenie zmian do US: Aktualizacja danych w związku z przekształceniem, w tym zgłoszenie nowego formularza NIP-2.
 5. Zgłoszenie zmian do ZUS: Należy zgłosić zmianę formy prawnej działalności do ZUS.
 6. Aktualizacja innych dokumentów i umów: Należy zaktualizować wszelkie umowy i dokumenty związane z prowadzeniem działalności. Są to np. umowy z kontrahentami, licencje czy pozwolenia.
 7. Informowanie partnerów biznesowych: Warto poinformować kluczowych partnerów biznesowych o zmianie formy prawnej spółki.

Na tej podstawie spółka cywilna zostaje oficjalnie przekształcona w spółkę jawną. Od tego momentu będzie działać zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Likwidacja spółki jawnej

Aby zlikwidować spółkę jawną należy podjąć jednomyślną decyzję przez wszystkich wspólników. Zazwyczaj jest ona podejmowana w formie odrębnej uchwały. Kolejno następuje wybór likwidatora, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu. Może być nim jeden z wspólników lub zewnętrzna firma.

Likwidator musi też uregulować wszystkie zobowiązania spółki. W sytuacji, gdy jej majątek nie jest wystarczający do ich spłaty, wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi solidarnie. Można zdecydować się na sprzedaż majątku spółki w celu uregulowania zaległości. Po spłacie ewentualny pozostały majątek zostanie podzielony pomiędzy wszystkich wspólników zgodnie z postanowieniami umowy.

Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji spółki do KRS, z którego zostanie wykreślona. Należy zadbać też o złożenie deklaracji podatkowych do US i uregulowanie podatków, oraz zgłoszenie faktu zakończenia działalności do ZUS.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Księgowość spółki jawnej: opodatkowanie, rejestracja i likwidacja

08 November 2023

W ostatnim artykule przybliżyliśmy proces zakładania spółki jawnej oraz jej charakterystykę. Dziś omówimy księgowość spółki jawnej i sprawy związane z jej rejestracją, a także likwidacją. Po...

post-thumbnail

Spółka jawna – czym jest i jak ją założyć?

06 November 2023

Spółka jawna to jeden z możliwych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce. Jest to forma organizacyjno-prawna, która umożliwia prowadzenie biznesu przez dwóch lub więcej wspólników. Czym charakteryzuje...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech