Księgowość Warszawa: Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

W ZUS ubezpieczenie zdrowotne przysługuje nie tylko zatrudnionym, ale też np. ich małżonkom czy innym członkom rodziny. Najczęściej korzysta się z niego wtedy, kiedy nie są oni zatrudnieni, a chcemy zapewnić im dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Jak przebiega zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego? Jak zrobić to najłatwiej i czy każdy będzie mógł z niego skorzystać?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w ciągu 7 dni od dnia, w którym powstał taki obowiązek. Takie zgłoszenie jest obowiązkowe, jeżeli członek rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z własnego tytułu, np. jako pracownik czy przedsiębiorca.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny przysługuje:

 • Dziecku: własnemu lub małżonka, dziecku przysposobionemu, wnukowi, dziecku obcemu, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecku obcemu przyjętemu w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
 • Małżonkowi.
 • Wstępnym (np. rodzicom, dziadkom) pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto wiedzieć, że jest to ubezpieczenie zdrowotne ZUS dla niepracujących. Inaczej sytuacja wygląda wtedy, kiedy zgłoszony członek rodziny nabywa prawo do ubezpieczenia. Może się to zdarzyć np. gdy założy własną działalność.

Członek rodziny nabywa własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego — co wtedy?

Zdarza się, że członek rodziny, który już został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, nabywa własny tytuł do tego ubezpieczenia. Są to sytuacje, gdy np. podjął pracę lub rozpoczął działalność gospodarczą. Wówczas należy go wyrejestrować z ubezpieczenia. Będzie można zgłosić go ponownie, jeśli nadal będzie spełniał warunki.

Jak załatwić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla członka rodziny?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się za pośrednictwem płatnika składek. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, zgłoszenie dokonuje się poprzez pracodawcę lub zleceniodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłaszają członków rodziny samodzielnie. W przypadku osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, zgłoszenia należy dokonać w urzędzie.

Jak krok po kroku zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 1. Upewnij się, że osoba, którą chcesz zgłosić, kwalifikuje się jako członek rodziny (np. małżonek, dziecko, rodzic mieszkający we wspólnym gospodarstwie domowym).
 2. Przygotuj niezbędne dokumenty potwierdzające status członka rodziny (np. akt urodzenia dla dziecka, akt małżeństwa).
 3. Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Zgłoś się do płatnika składek. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, przekaż wypełniony formularz swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 5. Dla przedsiębiorców: Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgłosić członków rodziny samodzielnie w ZUS.
 6. Dla bezrobotnych: Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy dokonują zgłoszenia w urzędzie.
 7. Po złożeniu zgłoszenia, upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od odpowiedniej instytucji.
 8. Regularnie sprawdzaj status zgłoszenia i upewnij się, że członek rodziny został prawidłowo zgłoszony do ubezpieczenia.

Księgowość Warszawa: ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

księgowość Warszawa

Podsumowując, zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest kluczowym krokiem w zapewnieniu mu dostępu do opieki zdrowotnej. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pozwala na objęcie ochroną tych członków rodziny, którzy nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia. Dzięki temu ubezpieczenie zdrowotne ZUS dla niepracujących członków rodziny staje się możliwe. Warto pamiętać o obowiązku zgłoszenia oraz ewentualnym wyrejestrowaniu członka rodziny w przypadku zmian w jego statusie ubezpieczeniowym.

Obraz autorstwa Freepik