Nowy sposób obliczania limitu dla działalności nierejestrowanej

W 2024 roku zaszło wiele zmian w zakresie rozliczeń, podatków i kwestii księgowych dotyczących działalności. Zmiany te objęły między innymi działalność nierejestrowana, limit przychodu i inne. Warto poznać wszystkie aspekty, które wprowadzono wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Działalność nierejestrowana – słów kilka o tej formie działalności

Działalność nierejestrowana jest określana przez ustawę Prawo Przedsiębiorców. Według przepisów jest to taka działalność, którą może prowadzić osoba fizyczna, a więc prywatny podmiot niebędący przedsiębiorcą.

Jak wskazuje art. 5 ust. 1 Prawo Przedsiębiorcy, działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej. Jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jak widać, limity przychodu dotyczące działalności nierejestrowanej bedą więc zależały w danych latach od obecnie obowiązującej minimalnej krajowej. W 2024 roku zaszły w tej kwestii zmiany dotyczące jej podniesienia (od stycznia), a także czeka nas jeszcze jedno podwyższenie najniższego wynagrodzenia w lipcu. W związku z tym, kwestia ta dotyczy również aktualnych limitów przychodu działalności nierejestrowanej, które wraz z powyższym także ulegają zmianie.

Działalność nierejestrowana – limit przychodu w 2024 r.

Jeszcze na początku zeszłego roku, aby rozliczać się z działalności nierejestrowanej, trzeba było spełnić warunek 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia. Pierwsza zmiana zaszła już w lipcu 2023 r., kiedy próg ten podwyższono do 75%. Taka zasada obowiązuje także obecnie, ale bierzemy pod uwagę większą kwotę w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z powyższym, w 2024 roku limit działalności nierejestrowanej to:

  • Od stycznia 2024 r. do czerwca 2042 r. jest to 75% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 4242 zł brutto. W związku z tym maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej wynosi 3181,50 zł.
  • Od 1 lipca 2024 r. limit to 75% minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie będzie wynosić 4300 zł brutto. Od lipca maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej może wynieść 3225 zł.
limit dla działalności nierejestrowanej

Co po przekroczeniu limitu przychodu z działalności nierejestrowanej?

Jeśli osoba fizyczna przekroczy przychód z działalności nierejestrowanej w danym miesiącu, od dnia, kiedy to nastąpiło, działalność taka staje się w świetle prawa działalnością gospodarczą. Wówczas należy należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej maksymalnie w ciągu 7 dni od tego zdarzenia.

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku?

Osoba fizyczna, która osiąga dochody z działalności nierejestrowanej, musi uwzględnić przychód w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Należy znaleźć w deklaracji konkretną rubrykę przeznaczoną dla tego typu działalności, gdzie wpisuje się kwotę przychodu, kosztów i dochodu.

Co ważne, prowadząc działalność nierejestrowaną, nie jest się zobligowanym do odprowadzania zaliczek miesięcznych na podatek. Podatek rozlicza się raz w roku w związku z zeznaniem PIT-36, w którym oblicza się należną kwotę.

Rozliczenia można dokonać wspólnie z małżonkiem.

Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów w deklaracji, można odliczyć m.in.:

  • Zakup niezbędnych surowców, potrzebnych do wytworzenia towarów sprzedawanych w ramach działalności nierejestrowanej.
  • Zakup towarów handlowych, które następnie podlegają sprzedaży na zasadach działalności nierejestrowanej.
  • Koszty zużycia energii potrzebnej do wytworzenia towarów lub świadczenia usług w ramach działalności.
  • Koszty oprogramowania, programów komputerowych, domen, koniecznych do prowadzenia działalności.
  • Wydatki poniesione na niezbędne kursy, szkolenia, ebooki – jeśli dotyczą one profilu działalności.
  • Konsultacje prawne lub księgowe, związane z działalnością.

Za koszty działalności nierejestrowanej nie mogą być uznane wydatki poniesione na cele prywatne.

Co ważne, aby odliczyć koszty z całego roku podatkowego w PIT-36, należy przechować wszystkie dokumenty będące dowodem pozyskania powyższych elementów, niezbędnych do prowadzenia działalności. Będą to więc klasycznie faktury czy paragony, ale też np. potwierdzenia nadania przesyłki. Odliczenie kosztów należy wprowadzić w sekcji D.1 schody i straty podatnika, w wierszu 9 „Działalność nierejestrowana”  w PIT-36. Pozycja 85 dotyczy przychodu, pozycja 86 to rubryka związana z kosztami uzyskania (tutaj dokonujesz odliczeń), pozycja 87 stanowi dochód, czyli kwotę jaka pozostaje po odjęciu kosztów od przychodu.