CZY WYDATEK NA SZKOLENIE PRACODAWCY JEST KOSZTEM PODATKOWYM?

Szkolenie przedsiębiorcy czy inne wydatki związane z jego dokształcaniem są obarczone pewnym ryzykiem. Samo poniesienie wydatku na kurs, szkolenie czy naukę języka to jeszcze za mało, by móc mówić o prawie do jego ujęcia w kosztach.Musi istnieć związek pomiędzy wydatkiem a prowadzoną działalnością. Konieczne jest odniesienie się do zasady ogólnej ujętej w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi salon fryzjerski, to nie ujmie w kosztach wydatku poniesionego na kurs na wózki widłowe, jeśli jest on kompletnie niezwiązany z tym, co wykonuje i co zamierza wykonywać w działalności.

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania, że zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności przyczynią się do osiągnięcia przychodów z działalności. Szkolenie w którym przedsiębiorca bierze udział, nie może mieć na celu podnoszenia ogólnej wiedzy, ponieważ w takim przypadki może zastać potraktowane jako wydatek o charakterze osobistym.

Zdobywanie umiejętności i wiedzy musi mieć wpływ na podniesienie poziomu świadczonych usług oraz być może w przyszłości zdobycie nowych klientów. To z kolei może przyczynić się do zwiększania osiąganych przychodów z działalności.