JAK ROZLICZYĆ PODATEK Z ZAGRANICY?

Profesjonalna
księgowość
dla firm


dobry partner w biznesie

podatekSam fakt, że pracowaliśmy za granicą, nie zwalnia nas automatycznie z obowiązku rozliczania podatków w Polsce. O tym, gdzie powinniśmy się rozliczać, decyduje czas pobytu i lokalizacja tzw. ośrodka interesów życiowych. Piszemy o tym, co należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu podatku od dochodów z tytułu pracy za granicą. 

Pierwszą rzeczą, którą trzeba ustalić, jest rezydencja podatkowa. Osoby pracujące za granicą mogą być rezydentami podatkowymi w krajach, w których wykonują pracę, ale równie dobrze mogą być uznane za rezydentów podatkowych w Polsce.  

Od czczego zależy rezydencja podatkowa? 

Rezydencja podatkowa uzależniona jest od miejsca zamieszkania. Co do zasady przyjmuje się, że osoba, która przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, formalnie uznawana jest za zamieszkałą w Polsce. W związku z tym powinna rozliczać podatki w Polsce. Jednocześnie sam fakt krótszego przebywania na terytorium Polski nie decyduje automatycznie o tym, że nie musimy w Polsce rozliczać podatków. Dzieje się tak, ponieważ drugim czynnikiem branym pod uwagę przez organy podatkowe jest lokalizacja ośrodka interesów życiowych. 

Jeżeli w Polsce posiadamy bliską rodzinę, nieruchomości, zobowiązania towarzyskie lub w jakiś sposób bierzemy udział w życiu politycznym czy społecznym, to uznani zostaniemy za rezydentów podatkowych. W przypadku osób samotnych bardziej liczy się centrum interesów gospodarczych, czyli miejsce świadczenia pracy lub prowadzenia biznesu. 

Jeżeli ktoś wyjeżdża do pracy za granicą bez zamiaru przeprowadzenia się i pozostania na stałe, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Taka osoba powinna składać w Polsce zeznanie roczne z dochodów osiągniętych za granicą. 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Należy sprawdzić, czy kraj, w którym pracowaliśmy ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli takiej umowy nie ma, będziemy zmuszeni do złożenia zeznania podatkowego w Polsce, nawet wtedy, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów na terenie Polski w danym roku rozliczeniowym. 

W przypadku istnienia odpowiednich umów, należy zapoznać się z ich postanowieniami i zastosować przy składaniu zeznania podatkowego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją lub metodę zaliczenia proporcjonalnego. Pełny spis umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wraz z dokumentami do pobrania, znajduje się na stronie podatki.gov.pl. 

PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG 

Chcąc rozliczyć dochody zagraniczne używamy formularza PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG (Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku). Roczne zeznanie podatkowe musimy złożyć nie później niż do 30 kwietnia (roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie). 

Należy pamiętać, że złożenie zeznania nie jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia podatku. Osoby rozliczające dochody z pracy za granicą zgodnie z metodą zaliczania proporcjonalnego, mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Dzięki niej, podobnie jak przy rozliczeniu według zasady wyłączenia z progresją, dochód uzyskany za granicą nie będzie opodatkowany w Polsce. 

Zaliczka na podatek dochodowy – 17% lub więcej 

Jeżeli rozliczamy się według metody zaliczenia proporcjonalnego i wykazujemy dochody uzyskane bez pośrednictwa polskiego płatnika, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia zaliczki na podatek dochodowy. Minimalna wysokość zaliczki to 17% dochodów, jednak można też zastosować wyższy próg według skali podatkowej. 

Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu powrotu do kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, w której powrót z zagranicy miał miejsce w grudniu: w takich okolicznościach termin opłacenia zaliczki pokrywa się z terminem zeznania rocznego, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). 

Procedury rozliczania podatków za pracę za granicą wymagają ciągle aktualizowanej wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Jeżeli nie mamy czasu na samodzielne przygotowanie zeznań podatkowych, najbardziej komfortowym rozwiązaniem będzie zwrócenie się o przygotowanie deklaracji PIT do profesjonalnego biura rachunkowego. To również rozwiązanie najbezpieczniejsze, dające pewność załatwienia sprawy zgodnie z przepisami.

Szybki kontakt

[contact-form-7 id=”41″ title=”Bez tytułu”]

Dane kontaktowe

E-mail:
bilans@partner-gospodarczy.pl

Telefony:
Poznań: 570 219 515
Łódź: 730 219 515
Gdańsk: 786 219 515
Wrocław: 531 018 393

Nasze biura:

ul. Piekary 6/6
61-823 Poznań

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź

ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

ul. Piłsudskiego 74/322
50-020 Wrocław

admin

Author url : go to url