Podatek od sprzedaży w internecie – zmiany przepisów 2024

W 2024 roku sprzedawców internetowych czeka wiele zmian dotyczących podatku od sprzedaży. Urząd skarbowy planuje szczegółową kontrolę ponad 20 milionów osób. Sprawdź, kogo dotyczą procedury i kto będzie zwolniony z podatku od sprzedaży.

Kto zapłaci podatek od sprzedaży w internecie?

W 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy związane z opodatkowaniem sprzedaży internetowej. Zmiany nie dotyczą jednak każdego. Podatek będzie związany ze sprzedażą za pośrednictwem takich platform jak popularne OLX, Vinted czy Allegro. Zgodnie z nowymi regulacjami opodatkowanie obejmie sprzedawców, którzy przekraczają liczbę transakcji, a ich wartość nie przekroczy 2 tysięcy euro w okresie sprawozdawczym.

Zmiany nadeszły wraz z unijną dyrektywą DAC71, która ma służyć walce z unikaniem lub uchylaniem się od płacenia podatku za e-sprzedaż. W związku z nią organy państw członkowskich otrzymają odpowiednie instrumenty do pozyskania i wymiany informacji dotyczących transakcji za pośrednictwem platform elektronicznych.

Kogo nie obejmuje podatek od sprzedaży w internecie?

Zmiany przepisach podatkowych nie dotyczą osób, które sprzedają przedmioty osobistego użytku i dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich obroty nie przekroczą 2 tysięcy euro (powyżej 9 tysięcy złotych).

Jeśli więc jesteś osobą, która dokonuje sporadycznych transakcji, np. sprzedając odzież czy domowy sprzęt, prawdopodobnie będziesz zwolniony z opodatkowania. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy działalność nie nabierze charakteru regularnego, a transakcje przekroczą wskazany próg.

Podatkiem nie będą również objęte transakcje sprzedaży używanych przedmiotów, które miało się w posiadaniu przez minimum. 6 miesięcy. Dodatkowo zwolnienie dotyczy osób, które sprzedadzą towar taniej niż za niego zapłaciły przy zakupie.

podatek od sprzedaży w internecie

Osoby fizyczne, które okazjonalnie sprzedają przez internet, muszą wykazać przychody z transakcji rocznym zeznaniu podatkowym w PIT-36. Ważne jest to, że dotyczy to wyłącznie sprzedaży, która stanowi zarobek. Jeśli więc np. sprzedawca kupił bluzkę za 100 zł, a sprzeda ją za 50 zł, podatek musi uiścić od kwoty 50 zł, która jest jego zarobkiem. Jak wspomniano, transakcja będzie zwolniona z podatku, jeśli była w posiadaniu przez 6 miesięcy i dłużej, niezależnie od kwoty.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży przez internet?

Wysokość podatku należy wyliczyć w uwzględnieniem przychodu, który przekracza limit. Po przekroczeniu kwoty 2000 euro,  jako sprzedawca będziesz zobowiązany do rozliczenia podatkowego według obowiązującej stawki. Przykładowo dla pierwszego progu podatkowego, który obejmuje przychody do 120 000 zł rocznie, podatek wyniesie 12%.

Załóżmy, że towar kosztował 300 zł, a został sprzedany za 500 zł. Przychód z jego sprzedaży to 200 zł. Podatek wyniesie 200×12%, czyli 24 zł.  W ten sposób należy obliczyć podatek za każdą transakcję, która przekracza wspomniane progi.

Urząd skarbowy skontroluje nawet 20 milionów sprzedawców

W związku ze zmianami w przepisach urząd skarbowy zapowiedział zwiększenie kontroli nad e-sprzedażą. Planowane jest weryfikowanie transakcji u około 20 milionów użytkowników platform sprzedażowych w celu upewnienia się, że stosują się oni do nowych przepisów podatkowych. Kontrola ta będzie polegała przede wszystkim na sprawdzeniu, czy sprzedawca nie przekracza określonego limitu, uprawniającego go do zwolnienia z podatku. Urzędy skarbowe mogą współpracować z platformami internetowymi, aby uzyskać dostęp do niezbędnych danych.