Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – co powinna zawierać?

PKPiR

Małe firmy bardzo często decydują się na rozliczanie za sprawą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W połączeniu m.in. z oprogramowaniem online stanowi to bardzo wygodną i prostą formę prowadzenia księgowości. Jak ją założyć? Co powinna zawierać? Przygotowaliśmy wszystkie ważne informacje, które powinien wziąć pod uwagę każdy przedsiębiorca.

Czym jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Wielu przedsiębiorców myśli, że musi to być fizyczna książka przychodów i rozchodów. Jednak jak się okazuje, nie musi ona przyjmować wcale takiej formy. Bardzo często jest to nic innego jak dokument elektroniczny. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, czyli PKPiR, jest przejrzystą i niezwykle prostą ewidencją pozwalającą na zapisanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, jakie mają miejsce w firmie. Inaczej mówiąc, są to wszelkie przychody i koszty, jakie poniosło dane przedsiębiorstwo. PKPiR umożliwia w wygodny sposób wyliczanie zaliczek w ramach podatku dochodowego – z czego korzystają m.in. firmy będące na opodatkowaniu ogólnym lub liniowym.

Kto może lub musi prowadzić PKPiR?

Możliwość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów opiera się na potrzebie sprawnego księgowania obrotu przedmiotami i usługami, kosztami i wszelkimi wydatkami oraz przychodami firmy. Jest to rozwiązanie obligatoryjne w przypadku takich biznesów jak jednoosobowa działalność gospodarcza, jeśli firmy takiej dotyczy opodatkowanie na zasadach ogólnych lub też podatek liniowy. Jest to również wymagane od:

 • Spółek cywilnych;
 • Spółek jawnych;
 • Spółek cywilnych.

Co więcej, księgowość uproszczona dla JDG oraz wspomnianych spółek jest dostępna tak długo, jak przychody netto nie przekroczą 2 mln euro. Inaczej mówiąc, taka firma spełnia status tzw. małego podatnika. Księga Przychodów i Rozchodów to tzw. księgowość uproszczona, więc firmy, które przekraczają wskazany powyżej przychód, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Jak powinna wyglądać Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

PKPiR w zasadzie funkcjonuje jako księga podatkowa. Jej wzór, a także i zasady prowadzenia opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów. Sama księga składa się z 16 kolumn, w których zawarte są informacje dotyczące wydatków, sprzedanych towarów i usług.

Obowiązujący wzór PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów składa się z następujących kolumn:

 • Pierwsza kolumna zawiera numer porządkowy.
 • Druga kolumna z kolei zawiera informacje o dacie uzyskania przychodu lub też poniesienia wydatku.
 • Trzecia kolumna zawiera numer dokumentu będącego podstawą wpisu – mowa tu o rachunku bądź też fakturze.
 • Czwarta i piąta kolumna z kolei mieszczą informacje o kontrahentach – czyli nazwy oraz adresy.
 • Szósta kolumna informuje o rodzaju przychodu bądź też wydatku, jaki obowiązuje w danym przypadku.
 • Siódma kolumna zawiera dane dotyczące przychodów wynikających ze sprzedaży usług i towarów.
 • Ósma kolumna przedstawia pozostałe przychody wynikające m.in. z wynagrodzenia przedsiębiorcy, odpłatnego zbycia składników majątku itp.
 • Dziewiąta kolumna stanowi sumę przychodów zawartych w kolumnach siódmej i ósmej.
 • Dziesiąta kolumna jest miejscem, w którym przedsiębiorca musi wpisać wartość wszystkich zakupionych towarów, a także usług – musi to zrobić według cen zakupu.
 • Jedenasta kolumna uwzględnia koszty uboczne, ponoszone przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym zakupem. Są to m.in. koszty transportu, ubezpieczenia towaru w drodze czy też załadunku.
 • Dwunasta kolumna stanowi miejsce odpowiednie do wpisania wynagrodzenia brutto, jakie otrzymują pracownicy. Dotyczy to nie tylko umowy o pracę, ale również umowy zlecenia, a także umowy o dzieło.
 • Trzynasta kolumna jest miejscem odpowiednim do wpisania wszelkich pozostałych kosztów, które nie zostały uwzględnione w kolumnie dziesiątej, jedenastej i dwunastej. Tu można wymienić m.in.:
  • Opłaty za energię; Opłaty za gaz; Opłaty za wodę; Czynsz za lokal; Opłaty za paliwo; Opłaty za telefon; Wydatki remontowe; Koszty podróży służbowej; Amortyzację środków trwałych; Składki na ubezpieczenia pracowników.
 • Czternasta kolumna jest miejscem do zsumowania kosztów z kolumny dwunastej i trzynastej (podobnie jak kolumna dziewiąta sumuje przychody uwzględnione w kolumnie siódmej i ósmej).
 • Piętnasta kolumna nie musi być wypełniana – stanowi miejsce, w którym przedsiębiorca wpisuje zaszłości gospodarcze, których nie wymienił wcześniej.
 • Szesnasta kolumna jest okazją do wpisania wszelkich uwag i komentarzy odnoszących się do zapisków we wszystkich pozostałych kolumnach.

Czym jest JPK PKPiR?

Istnieje coś, co nazywa się Jednolitym Plikiem Kontrolnym dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – w skrócie JPK PKPiR. Jest to plik elektroniczny, który od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani przedstawiać na żądanie organów podatkowych oraz na żądanie organów kontroli skarbowej. Plik ten musi obejmować wszelkie zawarte w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów dane. W swej strukturze plik ten ma zawierać dane umożliwiające weryfikację przez urząd poprawności wpisanego przez podatnika dochodu. W praktyce plik składa się z dwóch sekcji:

 1. Sekcja PKPiR info:
  Wartość spisu z natury na początek i koniec roku; Koszt uzyskania przychodu; Dochód.
 2. Sekcja PKPiR wiersze:
  Liczba porządkowa; Data zdarzenia gospodarczego; Numer dowodu księgowego; Dane kontrahenta; Opis zdarzenia; Przychód; Zakupy; Wydatki.

Co nie podlega pod PKPiR?

W dokumencie tym nie podaje się niektórych treści. Wpisowi do PKPiR nie podlega m.in.:

 • Informacja o obrocie opakowaniami zwrotnymi;
 • Wpisywanie zaliczek na poczet dostaw bądź też sprzedaży produktów;
 • Informowanie o jednorazowej pomocy dotyczącej rozpoczęcia działalności gospodarczej – pochodzącej np. z Unii Europejskiej lub z Urzędu Pracy, czy wszelkich innych tego typu instytucji;
 • Kosztów inwestycji znajdujących się w czasie realizacji – dopiero po zakończeniu prowadzenia inwestycji można ją uwzględnić w PKPiR jako odpis amortyzacyjny – odpowiednim na to miejscem jest trzynasta kolumna, co zostało opisane wcześniej.

 

Blog o księgowości dla firm

Zapoznaj się z poprzednimi wpisami na naszym blogu:

Sprawdź także nasz cennik usług księgowych

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Podatek PCC przy zakupie towarów handlowych

08 July 2024

Z podatkiem PCC mamy najczęściej do czynienia przy transakcjach zakupu lub sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Obowiązek jego odprowadzenia nie dotyczy jednak wyłącznie takich sytuacji. Nie...

post-thumbnail

Kary finansowe i postępowanie w razie awarii KSeF

26 June 2024

W lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy regulujące obowiązek wdrożenia KSeF przez podatników. Między innymi dotyczą one również kar, jakie mogą być nałożone na w...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech