SPLIT PAYMENT OD KWIETNIA 2018

SPLIT PAYMENT OD KWIETNIA 2018

19 września 2017 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy VAT, który ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku, natomiast teraz jeszcze zajmie się nim Sejm.

Split payment czyli jedna faktura z przelewem na dwa różne konta.

Split payment polega na tym, że kupujący będzie dokonywał przelewu w kwocie netto na rachunek sprzedawcy, natomiast kwotę VAT przeleje na rachunek – VAT.

Rachunek VAT będzie własnością sprzedawcy, ale w ograniczonym dostępie. Z rachunku tego nie będzie można robić  płatności za inne zobowiązania niż wynikające z przepisów VAT,  jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, będzie mógł udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.

Początkowo split payment będzie dobrowolny, ale zachęt do korzystania z tej metody ma być wiele. Jedną z nich to zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT.

Środki zgromadzone na rachunku – VAT będzie można przeznaczyć na zapłatę podatku VAT fiskusowi, a także na zapłatę kontrahentowi kwoty będącej równowartością VAT wynikającej z faktury.

 

Przykład

 

Mamy od dostawcy fakturę na kwotę brutto 1230,00 zł. w split payment będziemy regulować fakturę w następujący sposób:

– nabywca przelewa   kwotę  netto 1000 zł. do  DOSTAWCY

– nabywca przelewa   kwotę   vat     230 zł. na  RACHUNEK VAT

Następnie z rachunku VAT możemy:

– uregulować zobowiązania podatkowe,

– zapłacić podatek naliczony z faktur zakupowych na rachunek VAT dostawców,

– inne wykorzystanie środków na wcześniej złożony wniosek  z uzasadnieniem do

Naczelnika Urzędu Skarbowego.