SUROWE KARY ZA FAŁSZOWANIE FAKTUR

Za wystawianie fikcyjnych faktur i podrabianie dokumentów od 1 marca 2017 roku grozi już kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli faktury będą opiewać na co najmniej 5 mln zł, to okres więzienia będzie dłuższy. Przestępca będzie podlegać wtedy karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli kwota, na jaką opiewać będą fałszywe faktury, wyniesie więcej niż 10 milionów, to sprawca podlegać będzie karze nawet 25 lat pozbawienia wolności (art. 270a, 271a  Kodeks karny)Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja przedsiębiorców, że nie grozi im kara pozbawienia wolności za pomyłki w wystawianiu faktur ani za stosowanie odmiennej niż organ podatkowy interpretacji przepisów ustawy o VAT. Według ministerstwa zakładane w nim zaostrzenie kar za wyłudzenia VAT jest wymierzone w oszustów fałszujących faktury.

MS wyjaśnia też, że w konsekwencji zmiany przepisów postępowania karne co do zasady będą prowadzić nie organy skarbowe, ale policja i prokuratura. Daje to gwarancje prawidłowej oceny strony podmiotowej przestępstwa. Prokuratorzy ocenią zamiar popełnienia czynu zabronionego, kierując się dotychczasową praktyką i orzecznictwem w sprawach karnych dotyczących winy umyślnej.