Twój e-PIT – jak rozliczyć się przez usługę e-PIT?

Usługa Twój e-PIT to innowacyjne rozwiązanie, które zostało wprowadzone w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów. System ten znacząco upraszcza proces rozliczeń podatkowych dla milionów Polaków. Dzięki temu podatnicy mogą szybko i bez zbędnych formalności przesłać swoje roczne zeznanie podatkowe bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za pomocą Internetu i specjalnie w tym celu przygotowanego serwisu. Jak jednak z niej korzystać, by proces rozliczenia przebiegł sprawnie i bezproblemowo? W artykule przedstawimy najważniejsze informacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje usługa Twój e-PIT.

Czym jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to rządowa usługa elektroniczna, umożliwiająca podatnikom szybkie i wygodne rozliczenie się z fiskusem za pomocą deklaracji podatkowej przygotowanej w formie elektronicznej. Po zalogowaniu się do tej usługi, użytkownicy znajdują swoje wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, które mogą zaakceptować i wysłać do urzędu skarbowego jednym kliknięciem. Automatyzacja tego procesu pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza ryzyko błędów, czy też różnego rodzaju oszustw podatkowych. Ponadto jest to dla każdego podatnika znacznie łatwiejszy proces niż wypełnianie deklaracji podatkowej w tradycyjnej papierowej formie i składanie jej w odpowiednim terminie do określonego Urzędu Skarbowego.

Twój e-PIT

Gdzie można znaleźć Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT dostępna jest na portalu e-Urząd Skarbowy, który stanowi obecnie centralny punkt dostępu do elektronicznych usług podatkowych. Aby uzyskać dostęp do swojego e-PIT, podatnicy logują się do portalu za pomocą numeru PESEL lub NIP, kwoty przychodów za rok poprzedni, profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu czy też bankowości elektronicznej. Cały proces jest w pełni bezpieczny, a wszelkie dane chronione ze szczególną skutecznością.

Jakie rodzaje deklaracji dostępne są poprzez usługę Twój e-PIT?

W ramach usługi Twój e-PIT, podatnicy mają dostęp do różnych rodzajów deklaracji, w zależności od źródła ich przychodów. Dostępne są m.in.:

  • PIT-37 – dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, o zlecenie lub o dzieło, a także emerytów.
  • PIT-36 i PIT-36L – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne. PIT 36 z końcówką „L” wskazuje osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, wynoszącego aktualnie 19%.
  • PIT-38 – dla podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych.
  • PIT-39 – dla osób, które sprzedały nieruchomość albo nabyte prawa majątkowe.
  • PIT-28 – dla osób otrzymujących przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • PIT-16 i 16A – deklaracje przeznaczone dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
  • PIT-19A – deklaracja przeznaczona dla osoby duchownej osiągającej przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Jak rozliczyć Twój e-PIT?

Aby skorzystać z Twój e-PIT, wystarczy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy mogą w tym terminie przejrzeć, zaakceptować lub skorygować swoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, wystarczy kliknąć przycisk akceptacji, aby wysłać deklarację do urzędu skarbowego. Można również odrzucić przygotowana przez system deklarację i wypełnić ją od początku samodzielnie w sytuacji, gdy dane na niej zawarte nie pokrywają się z rzeczywistością.

Deklaracja podatkowa przesłana przez system Twój e-PIT jest dokumentem niezbędnym i jednocześnie w pełni wystarczającym do rozliczenia się z fiskusem. W takiej sytuacji złożenie deklaracji formie papierowej , tak jak było to w latach wcześniejszych, nie jest w ogóle potrzebne.

Do kiedy należy złożyć Twój e-PIT?

Wszystkie deklaracje podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Warto pamiętać, że automatyczna akceptacja zeznań PIT-37 i PIT-38 ma miejsce w przypadku braku aktywności podatnika do tego dnia. Oznacza to, że nawet jeśli nie wejdziemy na portal Twój e-PIT i samodzielnie nie zaakceptujemy oraz nie wyślemy deklaracji, to system zrobi to automatycznie za nas 30 kwietnia danego roku. Pozwala to uchronić podatków przez niezłożeniem deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie. Dla innych formularzy, jak np. PIT-28 czy PIT-36, brak działania ze strony podatnika może skutkować niewysłaniem zeznania w wymaganym terminie. Wiąże się to z odpowiedzialnością karno-skarbową. Warto więc dopilnować ustalonych przez prawo terminów, aby nie narazić się na konsekwencje.