UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA STUDENTA CUDZOZIEMCA

Studenci którzy są obcokrajowcami mogą się sami dobrowolnie ubezpieczyć i korzystać z Narodowego Funduszy Zdrowia. Muszą w tym celu podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę i najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Umowa taka zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta a także paszportu. Termin trwania umowy to czas nieokreślony.

W 2017 roku składka zdrowotna dla takiego studenta wynosi 46,80 złotych i liczona jest od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, która dzisiaj wynosi 520,00 złotych.

Składka ta jest opłacana co miesiąc na konto wskazane przez ZUS najpóźniej do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Rozwiązanie umowy następuje przez pisemne rozwiązanie lub po miesiącu zalegania w opłacaniu składek bądź poprzez uzyskanie tytułu do ubezpieczenia np. (umowa o pracę).

Potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dla studenta cudzoziemca jest dokument zawarcia umowy z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia ostatniej składki.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Wakacje od ZUS 2024

26 February 2024

Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy o wakacjach od ZUS dla przedsiębiorców w 2024 r. Planuje się, że projekt trafi do parlamentu jeszcze tej wiosny. Jak wskazuje...

post-thumbnail

Składka zdrowotna w 2024 roku – skala podatkowa i podatek liniowy

07 February 2024

W 2024 roku przedsiębiorcy w Polsce spotykają się z nowymi realiami dotyczącymi składek zdrowotnych. Tegoroczne uległy zmianie w oparciu o dane opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu...

post-thumbnail

Zmiana wysokości składek ZUS od stycznia 2024

27 December 2023

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą zarówno wysokości składek zdrowotnych, jak i ogólnych składek ZUS na ubezpieczenia....

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech