UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA STUDENTA CUDZOZIEMCA

Profesjonalna
księgowość
dla firm


dobry partner w biznesie

Studenci którzy są obcokrajowcami mogą się sami dobrowolnie ubezpieczyć i korzystać z Narodowego Funduszy Zdrowia. Muszą w tym celu podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę i najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

 

Umowa taka zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta a także paszportu. Termin trwania umowy to czas nieokreślony.

 

W 2017 roku składka zdrowotna dla takiego studenta wynosi 46,80 złotych i liczona jest od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, która dzisiaj wynosi 520,00 złotych.

 

Składka ta jest opłacana co miesiąc na konto wskazane przez ZUS najpóźniej do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 

Rozwiązanie umowy następuje przez pisemne rozwiązanie lub po miesiącu zalegania w opłacaniu składek bądź poprzez uzyskanie tytułu do ubezpieczenia np. (umowa o pracę).

 

Potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest dokument zawarcia umowy z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia ostatniej składki.

 

Szybki kontakt

[contact-form-7 id=”41″ title=”Bez tytułu”]

Dane kontaktowe

E-mail:
bilans@partner-gospodarczy.pl

Telefony:
Poznań: 570 219 515
Łódź: 730 219 515
Gdańsk: 786 219 515
Wrocław: 531 018 393

Nasze biura:

ul. Piekary 6/6
61-823 Poznań

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź

ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

ul. Piłsudskiego 74/322
50-020 Wrocław

admin

Author url : go to url