20 stycznia nowym terminem płatności ryczałtu

Nowe wytyczne dotyczące płatności ryczałtu w 2024 r. przewidują, że opłata za grudzień lub IV kwartał danego roku podatkowego musi być uregulowana do 20 stycznia roku podatkowego następnego. W praktyce oznacza to, że w 2024 roku podatnicy muszą uregulować opłatę za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r. (z uwagi na to, że 20 stycznia wypada w sobotę). To nowość w ryczałcie, gdyż wcześniej termin ten był ustalony na koniec lutego. Zmieniając termin, ujednolicono zasady rozliczania się na ryczałcie, skali podatkowej i podatku liniowym.

Ryczałt – zasady w 2024 r.

Przypominamy, że w roku 2024 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być opłacany przez podatników, których dochody w 2023 r. nie przekroczyły 9 218 200 zł. Ci, których dochody w 2023 r. wyniosły mniej niż 921 820 zł (równowartość 200 000 euro), mają prawo do kwartalnej płatności ryczałtu ewidencjonowanego.

Rozliczenie roczne przychodów opodatkowanych ryczałtem za 2023 r. wymaga złożenia formularza PIT-28 do urzędu skarbowego do końca kwietnia roku podatkowego. Termin składania PIT-28 za 2023 r. to od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

W przypadku spadku przedsiębiorstwa w 2023 r., konieczne jest złożenie odrębnego formularza PIT-28S.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ustalony na podstawie zeznania, stanowi podatek należny za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego ustali inny wymiar podatku w decyzji. Płatność PIT (w tym ryczałtu) dokonuje się na indywidualny rachunek podatkowy podatnika, znanego jako mikrorachunek podatkowy.

ryczałt

PIT-28 dostępny w usłudze „Twój e-PIT”

W 2024 r. rozliczenia PIT-28 z działalności gospodarczej za 2023 r. będą dostępne w usłudze „Twój e-PIT” po raz pierwszy. Aby skorzystać z tej usługi, konieczne jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na stronie podatki.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego (PZ), e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Dodatkowo, do usługi „Twój e-PIT” można się zalogować, podając dane autoryzujące, takie jak PESEL (lub NIP i data urodzenia), oraz kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone (zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o ryczałcie).