Spółka cywilna – czym jest i jak ją założyć?

Spółka cywilna to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Często wybierana jest przez przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie. Charakteryzuje się niskimi kosztami założenia, prostą strukturą oraz możliwością współpracy z partnerami. W poniższym tekście przybliżymy, czym dokładnie jest spółka cywilna oraz jakie kroki należy podjąć, aby ją założyć.

Spółka cywilna – co to takiego?

W przypadku spółki cywilnej rzecz dzieje się pomiędzy co najmniej dwiema stronami, które zawierają ze sobą umowę. Wówczas to zaczynają wspólnie dążyć do osiągania celów biznesowych określonych w umowie. Realizacją pierwszego takiego dążenia jest wniesienie wkładu, który jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w spółce.

Warto poznać przepisy, które regulują kwestię funkcjonowania działalności, jaką jest spółka cywilna. Kodeks cywilny, zwłaszcza artykuły od 860 do 875, zawierają podstawy prawne istnienia i powstania spółki cywilnej, a także jej cechy i najważniejsze założenia.

Po pierwsze, nie ma ona osobowości prawnej, co oznacza, że prawa i obowiązki spadają bezpośrednio na wspólników. W praktyce wygląda to w ten sposób, że każdy z nich odprowadza podatki, a także bierze odpowiedzialność w przypadku spraw przed sądem. Sama spółka nie jest tu odrębnym bytem, a jedynie tworem złożonym z osób wchodzących w jej skład. Co ważne, wspólnikami mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne.

Co musi zawierać umowa spółki cywilnej?

W umowie spółki cywilnej powinny być zawarte takie kwestie jak:

spółka cywilna
 • nazwa spółki;
 • wspólnicy;
 • cel gospodarczy spółki;
 • informacja o wkładzie wniesionym przez wspólników spółki;
 • udział w stratach i zyskach poszczególnych wspólników spółki;
 • reprezentacja oraz opis sposobu zarządzania spółką;
 • dywidenda i wypłata zysków w czasie, kiedy spółka funkcjonuje.

Spółka cywilna – jak założyć?

Rejestracja spółki cywilnej nie jest trudna, ale może trochę potrwać. Warto znać kolejne kroki, które należy poczynić w celu założenia firmy. Jak więc to wygląda? Należy zacząć od poniższych elementów:

 1. Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców CEIDG wspólników (osób fizycznych) zakładanej spółki.
 2. Stworzenie umowy w formie pisemnej.
 3. Zgłoszenie spółki cywilnej do GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).
 4. Uzyskanie od GUS numeru REGON na podstawie formularza RG-OP.
 5. Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru NIP na podstawie wypełnienia formularzy NIP-2 oraz NIP-D.
 6. Dokonanie przez wspólników będących osobami fizycznymi wpisu w rejestrze CEIDG (po uzyskaniu numeru REGON i NIP).

Czy i kiedy warto wybrać spółkę cywilną?

Założenie spółki cywilnej z pewnością dla wielu osób będzie jedną z korzystniejszych opcji, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Przede wszystkim jednak warto się na to zdecydować, gdy Twoim celem jest prowadzenie działalności z innymi osobami. W ten sposób podzielisz odpowiedzialność. Poza tym w ten sposób każdy wspólnik może wnieść nie tylko własny wkład, ale również umiejętności i wiedzę.

Ważnym argumentem przemawiającym za założeniem spółki cywilnej jest to, że nie jest to drogi ani mozolny proces, zwłaszcza w porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności. Jeśli więc chcesz oszczędzić czas i pieniądze, wybranie tego rozwiązania może być dla Ciebie korzystne.

Spółka cywilna – podatki

Zapewne nie będzie zaskoczeniem to, że spółka cywilna związana jest z podatkami. Już na samym wstępie mamy z nimi do czynienia, ponieważ sama umowa to konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ile to kosztuje? Podstawą jest tu stawka podatkowa o wysokości 0,5% wartości wkładów. W urzędzie skarbowym odpowiednim dla siedziby spółki należy złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek maksymalnie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Inne podatki

Kolejną kwestią jest podatek dochodowy. Spółka cywilna nie odprowadza takiego podatku, robią to natomiast jej wspólnicy – w przypadku osób fizycznych PIT, a w przypadku osób prawnych CIT. Ponadto spółkę tę obowiązuje podatek od towarów i usług, czyli VAT i podatek akcyzowy. Sprawdź, w czym może pomóc Ci PG Partner Gospodarczy.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej następuje w wyniku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Wówczas w terminie 7 dni należy złożyć wniosek w GUS wraz z podpisami wszystkich wspólników. Wniosek należy wypełnić na formularzu RG-OP i dostarczyć go z załącznikiem RG-SC oraz kopię uchwały o rozwiązaniu spółki.

Blog o księgowości dla firm

Zapoznaj się z poprzednimi wpisami na naszym blogu:

Sprawdź także nasz cennik usług księgowych.