Zmiana wysokości składek ZUS od stycznia 2024

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą zarówno wysokości składek zdrowotnych, jak i ogólnych składek ZUS na ubezpieczenia. Sprawdź ostateczne kwoty, jakie będą musieli płacić nowi oraz obecni na rynku przedsiębiorcy w przypadku korzystania z preferencyjnego ZUS-u i nie.

Składka zdrowotna 2024 zależna od formy opodatkowania

W 2024 roku wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od wybranej formy opodatkowania:

 • Dla podatników rozliczających się według skali podatkowejskładka zdrowotna wyniesie 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, jednak nie mniej niż 381,78 zł.
 • W przypadku podatku liniowegoskładka zdrowotna będzie wynosić 4,9% od dochodu (również nie mniej niż 381,78 zł).
 • Dla podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie naliczana według progów przychodów. Podstawa wyniesie odpowiednio 399,60 zł, 666,00 zł lub 1198,80 zł, w zależności od przychodu.

Wzrost składek społecznych ZUS — firmy bez preferencji

W 2024 roku podstawowa wysokość składek ZUS, obejmująca ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe, wzrośnie o 181,79 zł miesięcznie. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie wynosić co najmniej 4694,40 zł.

ZUS

Dla firm bez preferencji składki ZUS społeczne od stycznia 2024 roku wyniosą:

 • Emerytalna 916,35 zł
 • Rentowa 375,55 zł
 • Składka chorobowa 115,01 zł
 • Składka wypadkowa 78,40 zł
 • Fundusz Pracy 115,01 zł.

Suma miesięcznie wyniesie 1600,32 zł.

Preferencyjne składki ZUS dla firm w 2024 r.

Nowe firmy, które skorzystają z preferencyjnych składek ZUS w 2024 roku, powinny pamiętać o poniższych zasadach:

 1. Do ustalania wymiaru składek bierze się pod uwagę 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w danym roku).
 2. Od stycznia do czerwca 2024 roku podstawa wymiaru składek wyniesie 1272,60 zł.
 3. Od lipca do grudnia 2024 roku podstawa wymiaru składek wyniesie 1290 zł.
 4. Preferencyjne składki będą obowiązywać przed pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Nowe firmy miesięcznie zapłacą składki społeczne ZUS w okresie styczeń-czerwiec:

 • Emerytalna 248,41 zł
 • Rentowa 101,81 zł
 • Chorobowa 31,18 zł
 • Wypadkowa 21,25 zł

Większość nowych firm nie będzie musiała płacić składki na Fundusz Pracy. W związku z tym suma miesięcznych składek społecznych ZUS do czerwca 2024 roku wyniesie 402,65 zł.

W okresie lipiec-grudzień 2024 nowi przedsiębiorcy będą musieli uiszczać składki:

 • Emerytalna 251,81 zł
 • Rentowa 103,20 zł
 • Chorobowa 31,61 zł
 • Wypadkowa 21,54 zł.

Suma składek miesięcznych wyniesie 408,16 zł.

Wakacje od ZUS

Nowy rząd planuje wprowadzenie tzw. wakacji od ZUS dla przedsiębiorców. Oznacza to możliwość rezygnacji z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez określony czas. Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali dochodu lub ponieśli stratę, będą mogli zawnioskować o zawieszenie zapłaty składek na okres do trzech miesięcy, a być może nawet na pół roku. Rozważane jest również wypłacanie specjalnego zasiłku dla przedsiębiorców korzystających z wakacji od ZUS.

Zmiany w wysokości składek ZUS w 2024 roku są znaczące i mogą mieć istotny wpływ na finanse przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z wakacji od ZUS. Może być to pomocne w trudniejszych okresach prowadzenia działalności gospodarczej.