CO TRZEBA WIEDZIEĆ O MIKRORACHUNKU?

MikrorachunekO 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy w Polsce otrzymali indywidualne rachunki podatkowe. Jest to rodzaj rachunku bankowego, który służy wyłącznie do dokonywania wpłat. Nie można z niego podjąć pieniędzy. Podatnik nie może też sprawdzić historii wpłat, ani wycofać pieniędzy. Jeżeli dokonaliśmy przelewu omyłkowo, musimy zwrócić się o pomoc do urzędu skarbowego. Pomimo bardzo okrojonej funkcjonalności, mikrorachunek jest bardzo użytecznym instrumentem w ręku podatnika.Mikrorachunki zastąpiły używane do tej pory konta urzędów skarbowych. Celem ustawodawcy było usprawnienie obsługi ściągania podatków oraz redukcja liczby błędów, które powstawały na skutek używania błędnych numerów kont. Numer mikrorachunku jest trudny do pomylenia i w każdej chwili możemy go sprawdzić.

Mikrorachunek dla każdego

Benjamin Franklin mawiał, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Dlatego mikrorachunek, który służy do opłacania podatków dostali wszyscy obywatele, którzy posiadają PESEL lub NIP, czyli każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca będący polskim rezydentem podatkowym.

Numer mikrorachunku składa się z 26 znaków. Pierwsze dwie to liczba kontrolna. Ciąg cyfr 1010071 jest stałym numerem rozliczeniowym NBP, a 222 to numer uzupełniający NBP. Po nich pojawia się cyfra 1 (oznaczająca PESEL) lub 2 (oznaczająca NIP). Ostatnie 12 pól wypełnia numer rachunku PESEL lub NIP. Gdy jest zbyt krótki, w pozostałe miejsca wstawiane są zera.

Sprawdzenie numeru własnego lub firmowego mikrorachunku podatkowego jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z generatora umieszczonego na stronie podatki.gov.pl. Można też otrzymać numer mikrorachunku w każdym urzędzie skarbowym. Ustawodawca przestrzega przed korzystaniem z innych źródeł, w tym szczególnie numerów przesyłanych pocztą elektroniczną. Generator jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie, z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego nie zmieni się w praktyce nigdy. Niezależnie od tego czy zmienimy miejsce zamieszkania, urząd skarbowy, a nawet nazwisko, nasz numer mikrorachunku pozostanie niezmienny.

PIT, CIT i VAT, czyli podatki, które możemy odprowadzić na mikrorachunek 

Mikrorachunek podatkowy jest przeznaczony do wpłat podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14 oraz VAT w imporcie). Zwroty nadpłaconego podatku są przelewane, jak do tej pory, czyli na ROR podatnika. Rachunek jest całkowicie bezpłatny: wygenerowanie i prowadzenie rachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Inne podatki, w tym także opłaty lokalne, akcyza i PCC płacimy w ten sam sposób jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe odpowiednich urzędów skarbowych. Na mikrorachunek nie da się też wpłacić należności za mandat wystawiony przez policję czy straż miejską.

Co się stanie, gdy pomylisz numer indywidualnego rachunku podatkowego? 

Może zdarzyć się tak, że pomylimy numer mikrorachunku. Jeżeli będzie to numer nieistniejący, przelew nie dojdzie do skutku. Jeśli przelejemy pieniądze na numer innego podatnika, to dalsze postępowanie zależy od tego, czy zorientujemy się w zaistniałej pomyłce czy nie. Jeżeli sami wykryjemy pomyłkę, powinniśmy zgłosić się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Jeżeli nie zauważymy błędnego przelewu, to otrzymamy upomnienie z urzędu skarbowego i będziemy musieli wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Kolejną nieprawidłowością, związaną z obsługą mikrorachunku, jest przelanie pieniędzy bez wskazania celu. W takiej sytuacji pieniądze zostaną wykorzystane na poczet uregulowania zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności. Podobny mechanizm zadziała, gdy wskażemy cel podatkowy, ale nie będziemy mieli zaległości w opłacaniu wybranego podatku. Jeżeli okaże się, że mamy jakąś inną zaległą płatność, to przelane omyłkowo fundusze zostaną przeznaczone na jej pokrycie.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat mikrorachunku, nasze biura rachunkowe w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu są do Twojej dyspozycji. Oferujemy skuteczne doradztwo rachunkowo-księgowe, a zatrudniani przez nas specjaliści chętnie wyjaśnią wszystkie niuanse związane z mikrorachunkiem podatkowym, a także innymi niuansami rozliczeń z fiskusem.